Search results for "भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु"

कुम्सामेट् [kumsameʈ] वि. 1साह्रै भोक extreme hunger (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.) 2शक्‍ति क्षीण हुने
Comments (0)

 

चाराक्‌लिमा [tsarak‌lima] क्रि. 1घुइँचो हुनु (sem. domains: 4.2.1.7 - भीड, समूह.) 2अगस्‍ति हुनु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)

 

चिप्‌ चिप्‌ [tsip‌tsip‌] क्रि.वि. 1अलि अलि 2थोरै little
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 5.2.2.4 - खाने तरीका.)
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ [ʈuk‍lok‌] वि. 1साह्रै extreme, very, extremely
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.3 - चाहनु.)
2अति very, much, too, exceeding, implying excess in loanword from Sanskrit
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
3ज्यादै (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4तीब्र गति
Comments (0)

 

माभोक्‌ टुक्‍मा [mabʰok‌ ʈuk‍ma] क्रि. प. पेट दुख्‍नु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)

 

माभोक्‌ राप्‍मा [mabʰok‌ rap‍ma] क्रि. प. पेट कराउनु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)

 

मिसाॽवामा [misaʔwama] क्रि. भोक नलाग्‍नु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)

 

योक्‍मा [jok‍ma] क्रि. 1काम्‍नु to shiver, to quiver, to tremble
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 3.4.2.1.7 - धक्‍का.)
2तर्सिनु 3चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion
4थर्किनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.)
Comments (0)

 

वेप्‍मा [wep‍ma] ना. 1तिर्खा thirst, earnest desire
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
2प्‍यास thirst, eager desire
Comments (0)

 

वेप्‍मा सिमा [wep‍ma sima] क्रि. प. तिर्खाउनु to feel thirsty, to be afflicted with thirst
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु.)
Comments (0)

 

साॽवामा [saʔwama] 1क्रि. भोक लाग्‍नु (sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.1.2.3 - ध्‍यान, 2.1.8.2 - पेट.) 2क्रि. भोकाउनु to be hungry, to feel hunger, to have desire for something
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
3क्रि.वि. भोक desire for food, hunger, appetite, earnest wish or desire
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
Comments (0)