Search results for "चन्‍द्रमा"

कोकालिक्‌ [kokalik‌] वि. गोलो round, circular, spherical
(sem. domains: 8.3.1 - आकार, 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा, 8.3.1.6 - गोलो, 1.1 - आकाश, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
Comments (0)

 

डुम्‍बारिक्‌ [ɖum‍barik‌] वि. अँध्यारो darkness
(sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
Comments (0)

 

डुम्बारिक्डुम्‌ [ɖumbarikɖum‌] वि. अन्‍धकार darkness, lack of light
(sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
Comments (0)

 

पुर्‌ने [pur‌ne] क्रि.वि. पूर्णिमा full moon
(sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
Comments (0)

 

भेरेङ्‌ [bʰereŋ‌] वि. 1टहटह brilliantly (as the shining of the moon), brilliant, shining (of the moon)
(sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
2उज्यालो bright, cheerful, light, brightness
3प्रसन्‍न cheerful
Comments (0)

 

लालिप्‍माङ्‌ [lalip‍maŋ‌] ना. चन्‍द्रमा Moon
(sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
Comments (0)

 

लालिप्‍माङ्‌ भेरेङ्‌ [lalip‍maŋ‌ bʰereŋ‌] ना. पूर्णिमा full moon day
(sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
Comments (0)

 

वा वा [wa wa] ना. चन्‍द्रमा (बाल शब्‍द) moon (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)