Search results for "संकट"

कोक्‍मा [kok‍ma] क्रि. 1बिझ्‍नु to be pierced, to penetrate sharply (sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.) 2बिछ्याउनु to spread
ना टाङ्‌घोङ्‌ आङा कोक्‍मा खाट्‌टुङ्‌टुङ्‌॥ यो सिरानी म बिछ्याउनु लान्‍छ‍ु।
3न बिक्‍नु 4खुट्‍नु to stitch closely
आटालिमाङ्‌ङा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लोट्‌लिङ्‌चि कोक्‍मा निसुगा॥ मेरो श्रीमतीले अति राम्रो सँग लुगाहरू खुट्‌नु जान्‍दछिन्‌। (sem. domains: 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
5घोच्‍नु to poke, to prick, to pierce, to penetrate, to hurt the feeling of
(sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

खोलेक्‌ [kʰolek‌] 1वि. केही नभएको (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 2क्रि.वि. खुइलिएको
Comments (0)

 

घास्यौटा माग्‍मा [gʰasjʌᵘʈa mag‍ma] क्रि. झ्यास झुस बाल्‍नु to fire dry leaves of grass, grasses (sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

चुङ्‌मा [tsuŋ‌ma] क्रि. झगडा गर्नु to fight, to battle, quarrel (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.)
Comments (0)

 

टुक्‍ना [ʈuk‍na] वि. 1कठिन difficult, laborious, burdensome, hard
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.)
2साह्रो hard, firm, harsh, difficult
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3गाह्रो difficult, hard uneasy, arduous
(sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.2.7 - नचल्‍नु, 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

ठामा [ʈʰama] क्रि. 1अस्ताउनु to set
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2खस्‍नु to fall, to slip, to drop off
(sem. domains: 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 1.3.4 - पानीमा हुनु.)
3लडाइ गर्नु to fight (sem. domains: 4.4.2 - संकट.) 4ओर्लनु to descend, to climb down, to come down
(sem. domains: 7.2.3.3.1 - पुग्‍नु.)
5झर्नु to come or go down, to fall off, to descend
(sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
Comments (0)

 

ठामाप्‍मा [ʈʰamap‍ma] क्रि. मृत्यु हुनु to be dead (sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

फेरा [pʰera] क्रि.वि. 1पल्‍ट to, toward
(sem. domains: 8.1.1.5 - संख्यात्मक गणना.)
2समय time, period
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.2.9.1 - खाली समय.)
Comments (0)

 

बागालिमा [bagalima] क्रि. बग्‍नु to flow
(sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

मि हाट्‌मा [mi haʈ‌ma] क्रि. प. आगो बाल्‍नु (sem. domains: 4.4.2 - संकट.)
Comments (0)

 

सिमा [sima] 1क्रि. परलोक हुनु (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.8 - मृत्‍यु पछिको जीवन, 1.4.1 - मृत चीजहरू, 2.6.6 - मर्नु, 2.6 - जीवन, 8.4.1.8 - विशेष दिनहरू, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.) 2क्रि. मर्नु to die, to pass away (sem. domains: 3.5.5.1 - अश्लीलता.) 3क्रि. मृत्यु हुनु (sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.) 4ना. मृत्यु death, demise
(sem. domains: 8.4.6.1.3 - अन्‍त्य.)
Comments (0)

 

हाप्‍मा [hap‍ma] क्रि. 1रुनु to cry, to weep
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2बाल्‍नु to burn, to kindle, to light
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 8.1.6.2 - टुक्रा, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.)
Comments (0)

 

होट्‌मा [hoʈ‌ma] क्रि. 1मुक्‍त गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु.) 2भत्कनु to collapse, go to ruin, fall to pieces (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.4 - भावना.) 3भत्काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
(sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.)
4झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
5निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to bring out, to draw out, to take out, to eject
(sem. domains: 4.7.5.6 - आदेशहरू निकाल्‍नु.)
Comments (0)