Search results for "समाबेश गर्नु"

कोन्‌निगा [kon‌niga] क्रि. पर्दैन (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

खाट्‌मेप्‍मा [kʰaʈ‌mep‍ma] क्रि. जान लगाउनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

खेम्‍मा [kʰem‍ma] क्रि. 1चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2सुन्‍नु to hear, to listen to, to attend to
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

चोक्‌निम्‍चा [tsok‌nim‍tsa] क्रि. नगरौँ (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा कोन्‌निगा [tsok‍ma kon‌niga] क्रि. गर्नु पर्दैन (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

छाक्‍टु [tsʰak‍ʈu] क्रि. रोक prohibition, restriction, interdict
(sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

छोप्‍पो [tsʰop‍po] क्रि.वि. एक छिन a while (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

टिक्‍मेप्‍मा [ʈik‍mep‍ma] क्रि. उन्‍न लगाउनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

फ्‍वाक्‌ साम्‍मा [pʰ‍wak‌ sam‍ma] क्रि. प. आधा पार्नु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

मिपिमा [mipima] क्रि. नदिनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

मिलाम्‌टिमा [milam‌ʈima] क्रि. 1हिँडडुल नगर्नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.) 2नहिँड्‍नु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

युङ्‌मेप्‍मा [juŋ‌mep‍ma] क्रि. 1बस्‍न लगाउनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 7.1.2 - बस्‍नु.) 2बसाउनु to cause to sit, to cause to settle
(sem. domains: 7.1.3 - ढल्‍कनु.)
Comments (0)

 

येम्‍मा [jem‍ma] क्रि. 1खडा गर्नु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 2उभ्याउनु to cause to stand up, to cause to erect
(sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
3ठाडो राख्‍नु
Comments (0)

 

लाहाब्‌ चोक्‍मा [lahab‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1समावेश गर्नु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.) 2लगाउनु to invest
Comments (0)

 

लिक्‍मेप्‍मा [lik‍mep‍ma] क्रि. 1घुसार्नु to thrust
(sem. domains: 8.2.7.3 - किला ठोकेको, घुसार्नु.)
2छिराउनु to pierce, to penetrate, to thread
3प्रवेश गराउनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

हान्‍डेङ्‌ [han‍ɖeŋ‌] क्रि.वि. 1भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 1.1.3 - मौसम, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
2पछि after, later, afterwards, later on
(sem. domains: 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता.)
Comments (0)

 

हान्‍डेन्‌ [han‍ɖen‌] ना. भोलि tomorrow, day after today, the next day, on the morrow, on the next day
(sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

हाप्‍मो [hap‍mo] क्रि.वि. 1भरे later in the evening or afternoon, in future, later
(sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
2भरै
Comments (0)

 

हामो [hamo] ना. भरे later
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
Comments (0)