Search results for "नक्‍कल"

कोप्‍मा [kop‍ma] 1क्रि. उठ्‍नु to stand up, to rise, to wake
भ्‍यानिक्‌रोक्‌ कोप्‍मा आनि येम्‌ लोङ्‌सा ओचेट्‌नु लियुक्‌॥ बिहानै उठ्‌नु हाम्रो शरीरको लागी राम्रो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 5 - दैनिक जीवन, 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 6.2.1.1.1 - धान उत्पादन.)
2क्रि. टिप्‍नु to pick, to pluck, to take speed, to note down, to sew with a long stitch
जोम्‌ खाम्‌मि ओठायागा आइबोचि कोप्‍मा आइबो बाकेंचाङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धेरै माटोमा झरेका आँपहरू टिप्‍नु आँपको बगैँचामा जानु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 6.2.1.1.2 - गहुँ उपार्जन.)
3क्रि. घेर्नु to surround, to encircle
(sem. domains: 5.7.3 - बिँउझनु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.1.1 - उभिनु, 1.1.3.1 - बतास.)
4क्रि. उमार्नु cause to grow
बेङ्‌सिङि मोलजोल मिठेन्‍ङे लालिक्‌ कोप्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ खेतमा मल नहालि बीउ उमार्नु अति गाह्रो छ। (sem. domains: 4.5.4.3 - सेवा गर्नु.)
5ना. परिक्रमा गर्नु circumambulate, orbit
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
Comments (0)

 

योॽवा [joʔwa] ना. 1नक्‍कल imitation, copy, transcription, duplicate
(sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)
2अनुसरण following, pursuing, imitating, acting in accordance with
Comments (0)

 

योॽवा हिमा [joʔwa hima] क्रि. प. 1अनुकरण गर्नु to imitate, to duplicate (sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.) 2नक्‍कल गर्नु 3अभिनय गर्नु 4जिस्‍क्याउनु to taunt, to provoke, to tease, to cause to play pranks
5नक्‍कल गर्नु (sem. domains: 8.1.5.8 - दुरुस्‍त, 8.3.5.5 - अनुकरण गर्नु, 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)
Comments (0)

 

सोन्‍मा [son‍ma] क्रि. सार्नु to remove from one place to another, to copy
(sem. domains: 8.3.5.6 - नक्‍कल.)
Comments (0)