Search results for "ज्‍वरो"

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

चुङ्‌ग्‍वामा₁ [tsuŋ‌g‍wama] वि. 1जाडो cold, winter, coldness, cold season
(sem. domains: 1.1.2 - हावा.)
2ठन्‍डा cold, coolness, coldness
(sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)
Comments (0)

 

चुङ्‌ग्‍वामा₂ [tsuŋ‌g‍wama ] वि. जाडो cold, winter, coldness, cold season
(sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)
Comments (0)

 

योक्‍मा [jok‍ma] क्रि. 1काम्‍नु to shiver, to quiver, to tremble
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 3.4.2.1.7 - धक्‍का.)
2तर्सिनु 3चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion
4थर्किनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा पोमा [sok‍ma poma] क्रि. प. सास बढ्‍नु (sem. domains: 2.5.6.2 - ज्‍वरो.)
Comments (0)