Search results for "बाल्‍नु, जल्नुा"

कोमा [koma] 1वि. तातो hot, warm, heat, hotness,
खाम्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ जमिन तातो हुन शुरु गर्यो। (sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. न्यानो warm
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3क्रि. रुङ्‍नु याक्‍साङि टाउँबाचि कोमा कोछुबा रेक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ गोठमा बाँदरहरू रुङ्‌नु वा कुर्नु कुकुर बाँध्‍नु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.5.6.2 - ज्‍वरो, 8.3.4.1 - चिसो, 8.3.7.8.4 - कुहिन नदिनु, सुरक्षित राख्‍नु, 7.2.2.5.1 - झर्नु, 2.3.1.2 - पहरा दिनु (हेर्नु).) 4क्रि. तातिनु to be heated
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
5क्रि. लड्‍नु to contend, to fall over, to fall down
ना याप्‌मि इङा टेडुङ्‌ कोमा ठालाङ्‌ चोगुए॥ यो मानिस जाँडले मातेर लड्‌नु थाल्‍यो। (sem. domains: 3.4.2.3.1 - चिढाउनु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु, 2.5.3 - चोट लागेको, 4.4.2.3 - दुर्घटना.)
6क्रि. कुर्नु to keep watch or guard
(sem. domains: 6.1.2.2.5 - चीजको वास्‍था गर्नु.)
Comments (0)

 

खोमा [kʰoma] क्रि. भुट्‍नु fry parch, cook by parching
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
Comments (0)

 

ठाबुट्‌ [ʈʰabuʈ‌] ना. खरानी ashes
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 8.3.3.3.3 - खरानी रङ्ग, 5.5.6 - इन्‍धन, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
Comments (0)

 

ठाबुट्‌लिमा [ʈʰabuʈ‌lima] क्रि. खरानी हुनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

माक्‍मा [mak‍ma] क्रि. 1डढाउनु burn
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
2कालो हुनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.6.1 - सफा, फोहोर.)
Comments (0)

 

मिखुमा होन्मा [mikʰuma honma] क्रि. प. धुवाँ निस्‍कनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

मिराङ्‌ [miraŋ‌] ना. ध्वाँसो fume, soot
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 1.6.1 - पशुहरूको प्रकारहरू.)
Comments (0)

 

मिसाङ्‌ [misaŋ‌] ना. 1आगोको लप्‍को (sem. domains: 5.5 - आगो.) 2ज्वाला flame, blaze, inflammation
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
3झिल्का tiny particle of fire
Comments (0)

 

मिसाङ्‌ कोप्‍मा [misaŋ‌ kop‍ma] क्रि. प. ज्वाला निस्‍कनु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

मिसेक्‌ [misek‌] ना. आगोको झिल्‍का spark (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 5.5 - आगो.)
Comments (0)

 

मिसेक्‌ लिमा [misek‌ lima] क्रि. प. 1आगोको झिल्‍का निस्‍कनु (sem. domains: 4.4.2.4 - भीषण दुर्घटना, विपत्ति.) 2आगो लाग्‍नु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

व्‍हाङ्‌ [h‌waŋ‌] 1वि. उज्यालो bright, clear, light, brightness, illuminated
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 8.3.3 - चम्किलो, 1.1.1 - सूर्य.)
2वि. घमाइलो sunny, having sunlight
3ना. खुल्‍ला open 4वि. प्रष्‍ट‍ clear
, clear, distinct, obvious
Comments (0)

 

स्‍वाङ्‌हाट्‌मा [s‍waŋ‌haʈ‌ma] क्रि. सबै बल्‍नु (sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा.)
Comments (0)

 

हाट्‌मा [haʈ‌ma] क्रि. बल्‍नु to burn, to catch fire, to blaze
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 8.3.3 - चम्किलो, 1.1.1.2 - तारा.)
Comments (0)