Search results for "इन्‍धन"

Comments (0)

 

खेम्‍मा [kʰem‍ma] क्रि. 1चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2सुन्‍नु to hear, to listen to, to attend to
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

ठाबुट्‌ [ʈʰabuʈ‌] ना. खरानी ashes
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 8.3.3.3.3 - खरानी रङ्ग, 5.5.6 - इन्‍धन, 1.2.1.2 - ज्‍वालामुखी.)
Comments (0)

 

ठुक्‍मा [ʈʰuk‍ma] क्रि. पकाउनु to cook, to bake
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 5.2.1 - खाना तयारी, 5.5.6 - इन्‍धन, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

सिङ्‌ ओठाक्‌ [siŋ‌ oʈʰak‌] ना. 1दाउराको थाक (sem. domains: 5.5.6 - इन्‍धन.) 2थुप्रो pile, heap
Comments (0)

 

सिङ्‌भारि [siŋ‌bʰari] ना. दाउराको भार (sem. domains: 5.5.6 - इन्‍धन.)
Comments (0)