Search results for "सँगै भेट्‌नु"

खाप्‍मा [kʰap‍ma] क्रि. 1जानु to go, depart
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 7.2.3.2 - जानु, 7.1 - चाल, भाव, 7.3.3 - कतै लानु.)
2सहभागी हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)

 

टामा [ʈama] क्रि. 1आउनु to come
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 4.3.4.3 - सरसहयोग, 1.1.3.1 - बतास.)
2उपस्‍थित हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3पुग्‍नु to reach, to arrive
(sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

टुप्‍मा [ʈup‍ma] क्रि. 1भेट्‍नु meet, come across, get, find
(sem. domains: 3.2.5 - बिचार, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1.5.2 - खोल्नु (कुरा), 7.6.2 - भेट्टाउनु, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to cancel, to clear off
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
3फुक्‍नु to blow, to fly something with the puff of breath, to kindle by burning, to blow the
(sem. domains: 5.5.2 - आगो जोगाउनु.)
4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
(sem. domains: 5.6.6 - पुछ्‌नु, मेटाउनु.)
5प्राप्‍त गर्नु to receive (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.) 6फेला पार्नु (sem. domains: 7.2.6.1 - पकड्‌नु,.) 7पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to receive
(sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.)
8भेटाउनु find out
Comments (0)

 

टोङ्‌मा [ʈoŋ‌ma] क्रि. 1मिलाउनु to adjust, to set in order, to bring together, to arrange, to put together, to join, to combine, to cause to meet or join, to affiliate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.4.6 - धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम, 6.6.3 - काठको काम गर्नु, 3.5.7.6 - सूची, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 7.5.3 - मिसाउनु.)
2मिल्‍नु to be adjusted, to meet, to join, to combine, to agree, to associate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 4.3.4.2 - मद्दत, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
3ताक्‍नु to have something in one's mind, to aim at, to wait for a chance
4दाँज्‍नु to compare
(sem. domains: 3.5.2.3 - आलङ्कारिक.)
5व्यवस्‍था गर्नु to manage (sem. domains: 4.6.4 - नियम.) 6सम्‍झौता गर्नु to compromise (sem. domains: 6.8.4.4 - किनबेचको सम्‍झौता.) 7मैका मिलाउनु (sem. domains: 8.4.4.1 - कहिलेकाहीँ, अवसर.) 8तुलना गर्नु to compare 9सुधार्नु to reform, to amend, to improve, to correct
(sem. domains: 8.3.7.6 - सुधार गर्नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)