Search results for "लाज मान्‍नु, कातर"

खिमेयाङ्‌मे [kʰimejaŋ‌me] ना. 1अस्‍तव्यस्‍त (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.) 2भीडभाड crowd, gathering, rabble
Comments (0)

 

चोम्‍मा [tsom‍ma] क्रि. 1माथितिर धकेल्‍नु push up (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.) 2ठेल्‍नु to push, to shove, to elbow
3उचाल्‍नु to raise, to lift
Comments (0)

 

फाम्‍मा [pʰam‍ma] क्रि. 1अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)
2झुक्‍किनु 3बाधा गर्नु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.) 4भुल्‍नु to forget, to disremember, to make a mistake, to err, to miss
(sem. domains: 2.5.6.5 - अक्‍क न वक्‍क भएको.)
Comments (0)

 

लुम्‍मा [lum‍ma] क्रि. 1डुब्‍नु to sink, to be drowned, to be in deep thought, to be lost
(sem. domains: 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की, 5 - दैनिक जीवन, 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)
2डुबाउनु sink, cause to sink, submerge
(sem. domains: 1.3.4 - पानीमा हुनु, 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3भुङ्‍ग्रो भित्र पोल्‍नु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 4भासिनु to descend, to be buried
(sem. domains: 1.3.1.2 - सिम (भास).)
5गाडिनु (sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.) 6डुबुल्‍की लगाउनु (sem. domains: 7.2.4.2.2 - पौडिनु.) 7डुबुल्‍की मार्नु (sem. domains: 7.2.4.2.3 - डुबुल्‍की मार्नु, डुबुल्‍की.)
Comments (0)

 

वाम्‍मा [wam‍ma] क्रि. 1हल्‍लिनु (sem. domains: 1.2.1.7 - भुइँचालो.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave, to agitate
(sem. domains: 7.3.1.3 - हल्‍लाउनु, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3घोल्‍नु to dissolve, to mix
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु, 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
4अलमलिनु to be confused, to be puzzled, to be detained
(sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर, 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
5फराकिलो बनाउनु (sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 5.7.3 - बिँउझनु, 1.2.1.7 - भुइँचालो, 7.2 - चल्‍नु.)
Comments (0)

 

वारावारा [warawara] ना. स्याउँस्याउँती (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.)
Comments (0)

 

सायोम्‍मा [sajom‍ma] क्रि. 1सर्माउनु shame (sem. domains: 3.4.2.4.3 - लाज मान्‍नु, कातर.) 2लजाउनु to wear shame, to be ashamed, to feel shame, to be abashed, to be shy
Comments (0)