Search results for "पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु"

ख्‍वाप्‍पै [kʰ‍wap‍pʌⁱ] वि. 1सम्‍पूर्ण complete, whole, entire, all, total, perfect, finished
(sem. domains: 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.)
2सबै the whole of, everyone of, all, the whole, everything
Comments (0)

 

फ्याङ्‌ लाप्‍मा [pʰjaŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. 1पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु, 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.) 2पुरा गर्नु (sem. domains: 6.1.3.2 - सफल हुनु.)
Comments (0)

 

मिचोक्‍ए नामा [mitsok‍e nama] क्रि. प. नगरी छोड्‍नु (sem. domains: 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.)
Comments (0)

 

सोब्बे [sobbe] ना. सबै the whole of, everyone of, all, the whole, everything
(sem. domains: 6.1.2.3.5 - पुरा गर्नु, सिध्‍याउनु.)
Comments (0)