Search results for "हिउँ, बरफ"

चाप्‍पारा [tsap‍para] ना. कोदालो spade
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.8.6 - खन्‍नु.)
Comments (0)

 

टिस्‍कौला [ʈis‍kʌᵘla] ना. 1खन्‍ती small digging tool, having pointed tip
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2झम्‍पल (sem. domains: 6.7.4 - उठाउने वा उचाल्‍ने यन्‍त्र.)
Comments (0)

 

टोमा [ʈoma] क्रि. 1खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2जुध्‍नु fight encounter, colide, clash
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 8.4.6.1.1 - आदि वा शुरु, 6.2 - कृषि, 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार, 6.7.1.1 - घोच्‍ने समान, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
Comments (0)

 

पाङ्‌ [paŋ‌] ना. घर house, home, residence, building
(sem. domains: 8.1.3 - बहुवचन, 6.5.1.1 - घर, 4.6.1 - सर्बोच्‍च अधिकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 8.3.6 - वस्तु, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु, 6.5.1 - भवन.)
Comments (0)

 

पाङ्‌ग्‍वामा [paŋ‌g‍wama] 1क्रि. खेल्‍नु to play, to act
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2ना. खेल play, game, sport
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१).)
Comments (0)

 

फोम्‌ [pʰom‌] ना. असिना hail, hailstone
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 1.3.3 - भिजेको.)
Comments (0)

 

याप्‌मि [jap‌mi] ना. 1मानिस; मान्‍छे man, person (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस, 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 2 - व्‍यक्ति.) 2मानिस; मान्‍छे (sem. domains: 2.6.5.1 - मानिस.)
Comments (0)

 

रिप्‍मा [rip‍ma] ना. 1डोरी rope
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2फित्‍ता lace
Comments (0)

 

Comments (0)

 

लेट्‌मा [leʈ‌ma] क्रि. 1रोप्‍नु plant
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2रिहा गर्नु (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु.) 3छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign, to launch
(sem. domains: 3.6.2 - विद्यालय.)
4छुटकारा दिनु (sem. domains: 4.4.4.4 - संकटदेखि बचाउनु.)
Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)