Search results for "अनुहारको अभिव्‍यक्ति"

चामा [tsama] 1ना. धान rice-plant, paddy, unhusked rice
बेसिङि चामा लेप्‍मा बेला लिसे॥ खेतमा धान रोप्‍ने समय भयो। (sem. domains: 5.2.3.1.1 - बियाँबाट खाना, 6.2.1.1 - अन्‍न उब्‍जाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.2.6.2 - अन्‍न घट्ट.)
2ना. भात rice, boiled or cooked rice, meal, food
कान्‌छि झान्‍झा चामा ठुक्‍ङा पाङ्‌ङि खाडा॥ कान्‍छी बहिनी भात पकाउन घरमा जाऊ। (sem. domains: 5.2 - खाना, 2.6.1.2 - विहे.)
3क्रि. खानु to eat
(sem. domains: 5.2.2 - खानु, 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
4क्रि. भात खानु हामो युसा चामा चाङा होटेलङि खाडि ए॥ भरे बेलुकी भात खानु होटेलमा जाऊ है। (sem. domains: 5.2.2.2 - भोजन, 5.2.2.3 - भोज.)
Comments (0)

 

चेक्‍मा [tsek‍ma] क्रि. बोल्‍नु to speak, to utter, to give tongue, to talk, to converse, to tell, to say
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 3.5.1 - भन्‍नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या, 2.1.1.4 - मुख, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

ठ्‌या ठोक्‍मा [ʈʰ‌ja ʈʰok‍ma] क्रि. प. थुक्‍नु to spit, to throw spittle, to eject saliva
(sem. domains: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
Comments (0)

 

नाभाक्‌ [nabʰak‌] ना. 1अनुहार face, appearance
(sem. domains: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 2.1.1 - शिर, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
2मुहार face, appearance, countenance
(sem. domains: 2.1.1 - शिर.)
Comments (0)

 

नुभेक्‌ टुङ्‌मा [nubʰek‌ ʈuŋ‌ma] क्रि. प. कान बन्‍द हुनु (sem. domains: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
Comments (0)

 

मिक्‍छुक्‍ङा पुमा [mik‍tsʰuk‍ŋa puma] क्रि. प. कर्के नजरले हेर्नु (sem. domains: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
Comments (0)

 

मुसिक्‌ [musik‌] ना. मुस्‍कान smile
(sem. domains: 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

हाप्‍मा [hap‍ma] क्रि. 1रुनु to cry, to weep
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2बाल्‍नु to burn, to kindle, to light
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 8.1.6.2 - टुक्रा, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.)
Comments (0)