Search results for "सिकार खेल्‍नु"

छेम्‍मा [tsʰem‍ma] क्रि. बोलाउनु to invite, to send for, to call, to summon, to cause to speak
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1 - भन्‍नु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु.)
Comments (0)

 

जाङ्‌गाला [dzaŋ‌gala] ना. जंगल forest (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)

 

ठुप्‍मा [ʈʰup‍ma] 1क्रि. कुच्याउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.) 2क्रि. केही कुराले हिर्काउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 3क्रि. केही कुरा कमाउन लगाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 4ना. हिर्काउनु to strike, to beat, to smite
(sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
5ना. मुड्‌कीले पिट्‌नु
Comments (0)

 

तिस्‍कुला [tis‍kula] ना. भाला spear, lance, pike, javelin
(sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)

 

नाम्‍मा [nam‍ma] 1ना. सासु husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. सुँघ्‍नु to smell
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.3.3 - स्वाद.)
3क्रि. गनाउनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 4क्रि. गन्ध पाउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 5क्रि. माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
ठाबुट्‌ङा फु नाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खरानीले हाँडी माझ्‍नु पर्छ। (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

याङ्‌गामा [jaŋ‌gama] ना. 1माछा बोक्‍ने चोयाको टोकरी bamboo basket 2सानो झोला 3डोरीबाट बनाइएको झोला (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)

 

याम्‍मा [jam‍ma] क्रि. 1उध्याउनु to make sharp (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 2धारिलो हुनु (sem. domains: 8.3.2.3 - तिखो, धारिलो.) 3धार लगाउनु
Comments (0)

 

वारिक्‌ङि ठेम्‍मा [warik‌ŋi ʈʰem‍ma] क्रि. प. फन्‍दामा पार्नु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)

 

सार्‌कुबाङ्‌ [sar‌kubaŋ‌] ना. 1तीर वाण 2धनुष बाण (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)

 

सिङ्‌लाभाक्‌ [siŋ‌labʰak‌] ना. बिहेको अघिल्‍लो दिन दाउरा पात ल्‍याउने चलन (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.)
Comments (0)

 

सेप्‍मा [sep‍ma] क्रि. मार्नु to kill, to slay
(sem. domains: 5.5.3 - आगो निभाउनु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 2.6.6.1 - मार्नु.)
Comments (0)

 

हाङ्‌मायाक्‍मा [haŋ‌majak‍ma] क्रि. प. 1पर्खि राख्‍नु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 2पर्खिरहनु (sem. domains: 7.2.7.3 - पर्खनु.)
Comments (0)