Search results for "दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम"

जानापा [dzanapa] ना. 1धामी sorcerer, wizard
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2झाँक्री (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
Comments (0)

 

जानाबा [dzanaba] ना. 1धामी sorcerer, wizard
(sem. domains: 1.4.2 - वस्‍तुको आत्‍मा, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 6.6 - पेशाहरू.)
2झाँक्री (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
Comments (0)

 

निङ्‌ रिमा [niŋ‌ rima] क्रि. प. 1रिँगटा चल्‍नु (sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम, 3.4.2.3.1 - चिढाउनु.) 2रिँगटा लाग्‍नु (sem. domains: 2.5.6.4 - विवेक गुमाउनु.)
Comments (0)

 

सोगालागा [sogalaga] ना. भूतप्रेत ghosts and spirits
(sem. domains: 2.5.6.6 - दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम.)
Comments (0)