Search results for "कठिन, असम्‍भव"

टुक्‍ना [ʈuk‍na] वि. 1कठिन difficult, laborious, burdensome, hard
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.)
2साह्रो hard, firm, harsh, difficult
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3गाह्रो difficult, hard uneasy, arduous
(sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.2.7 - नचल्‍नु, 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

हिनिम्‍ना [hinim‍na] ना. नसक्‍ने (sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव.)
Comments (0)