Search results for "नाक"

नाम्‍मा [nam‍ma] 1ना. सासु husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. सुँघ्‍नु to smell
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.3.3 - स्वाद.)
3क्रि. गनाउनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 4क्रि. गन्ध पाउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 5क्रि. माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
ठाबुट्‌ङा फु नाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खरानीले हाँडी माझ्‍नु पर्छ। (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

नावाट्‌ [nawaʈ‌] ना. सिँगान mucus of the nose, discharge from the nose, snot
(sem. domains: 2.2.4 - सिँगान, 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

नासिक्‌ [nasik‌] ना. सिँगानको पाप्रा phlegm scale (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

सोक्‍मा साप्‍मा [sok‍ma sap‍ma] क्रि. प. 1सास फेर्नु (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.) 2सास तान्‍नु (sem. domains: 2.2.1 - सास.)
Comments (0)