Search results for "दिशामा चल्‍नु"

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

याम्‍भा [jam‍bʰa] क्रि.वि. उता thither, on the other hand
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
Comments (0)

 

योम्‍बोलेङ्‌ [jom‍boleŋ‌] ना. तलतिर prep downwards
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 8.5.2 - दिशा, 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
Comments (0)

 

योम्‍भोलेङ्‌ [jom‍bʰoleŋ‌] ना. 1तल्‍लो पट्‍टी (sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल.) 2तलतिर prep downwards
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमा [lam‌ʈima] क्रि. 1हिँड्‍नु to go, to walk, to pace, to travel on foot
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.1.3.2 - बादल, 7.2.4 - यात्रा, 7.1 - चाल, भाव, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2हिँडडुल गर्नु (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2 - चल्‍नु.) 3यात्रा गर्नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)