Search results for "असफल"

मिहिमा [mihima] 1वि. असफलता failure
(sem. domains: 6.1.3.3 - असफल.)
2क्रि. नसक्‍नु (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)