Search results for "चल्‍नु"

योम्‍बो सोम्‍मा [jom‍bo som‍ma] क्रि. प. तल सार्नु (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.)
Comments (0)

 

लेप्‍मा [lep‍ma] क्रि. 1फ्याँक्‍नु to throw, to cast, to throw away, to fling, to hurl, to give up, to abandon
(sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 6.4.5.1 - जालले माछा मार्नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.3.1.1 - फ्‍याँक्‍नु, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
2फाल्‍नु to throw, to throw away, to cast, to fling, to hurl, to displace, to squander, to give up
(sem. domains: 6.7.1.2 - खन्‍ने हातहतियार.)
3रिहा हुनु to release (sem. domains: 7.3 - चल्‍नु.) 4छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु.)
5फुकाउनु to untie, to unfasten, to let loose, to take off, to undo, to disentangle
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोप्‍नु plant
(sem. domains: 6.2.1.6 - फूल उमार्नु.)
Comments (0)

 

सोङ्‌मा [soŋ‌ma] क्रि. 1चल्‍नु to move, to waver
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.1.2 - मनको स्‍थिति, 7.2 - चल्‍नु.)
2पाक्‍नु to ripen, to be well-cooked, (of wound or boil)
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 7.3 - चल्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.)
3चलिरहनु (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.) 4अस्‍थिर unsteady; unstable; fickle; restless
Comments (0)