सोरोक्‌ [sorok‌] क्रि.वि. 1सधैं always, at all times, constantly
(sem. domains: 8.4.6.6.4 - हर समय, 8.4.6.1.5 - देखि.)
2प्रायः generally, mostly, about, nearly, approximately
(sem. domains: 8.4.2.2 - लामो समय, 1.1.3 - मौसम, 8.1.5 - सबै.)
3निरन्‍तर continuous, continually always, without interruption
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4नियमित regulated, regular, fixed
(sem. domains: 8.4.5.1.5 - नियमित.)
5हर पल (sem. domains: 8.4.6.6.5 - प्रत्‍येक समय.) 6लगातार continuously, continually, incessantly, without cessation
(sem. domains: 8.4.7 - लगातार, टिक्‍नु.)
7निरन्‍तरता ceaselessness, continuity, constancy, perpetuity
(sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)

सोरोक्लोक्‌ [soroklok‌] ना. 1हरसमय at all times (sem. domains: 8.4.6.6.4 - हर समय.) 2लगातार continuously, continually, incessantly
3सधैं भरी always (sem. domains: 8.4.6.6.5 - प्रत्‍येक समय.) 4निरन्‍तर continuous, continually, always, forever
5बारम्‍बार repeatedly, continually, frequently

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ