Nepali - Athpahariyaअकस्‍मात्
अगति आत्‍मा
अगमवक्‍ता
अगस्‍ति
अगस्‍ति हुनु
अगाडि पुग्‍नु
अँगालो हाल्‍नु
अँगुठी
अँगेरी
अग्‍लो
अग्‍लो डाँडा
अघि
अघि आउनु
अघि पुग्‍नु
अघि बढाउनु
अङ्‍कमाल
अङ्‍कमाल गर्नु
अङ्‌गुर
अचम्‍म लाग्‍नु
अचाक्‍ली
अजम्‍मरी झार
अटाउनु
अँठ्याउनु
अडाउनु