Athpahariya - Nepali - Englishटाउँबा [ʈaũba] ना. ढेडु kind of big monkey, male monkey
(sem. domains: 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना.)
टाक्‌ [ʈak‌] ना. 1साथी associate, friend, companion, attendant
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 4.1.1 - मित्रता, 2.6.4.8 - दौंतरी समूह, 8.4.5.2.2 - उही समयमा.)
2सहपाठी class-mate
(sem. domains: 7.2.5 - सम्‍मिलित हुनु.)
टाक्‌ हुप्‍मा [ʈak‌ hup‍ma] क्रि. प. 1मित लगाउनु to make a bond friend (sem. domains: 4.1.1 - मित्रता.) 2साथी बनाउनु (sem. domains: 4.2.6.1.2 - सतरन्‍ज (चेस).)
टाक्‍टु [ʈak‍ʈu] क्रि. थाप (sem. domains: 7.4.2 - प्राप्‍त गर्नु.)
टाक्‍टुन्‌ [ʈak‍ʈun‌] क्रि. न थप (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
टाक्‌पिमा [ʈak‌pima] क्रि. साथ दिनु along with, stay with
टाक्‍मा [ʈak‍ma] क्रि. 1थामिनु to pause, to come to a halt, to stop
(sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.)
2थाप्‍नु (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.) 3लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
टाक्‍माना [ʈak‍mana] ना. 1थाप्‍ने (sem. domains: 7.2.7.1 - चल्‍न छोड्‌नु.) 2थाम्‍ने
टाक्‍लुङ्‌ [ʈak‍luŋ‌] ना. 1नातागोता kith and kin
(sem. domains: 4.1 - सम्‍बन्‍धहरू.)
2साथी भाइ friends, acquaintances 3छर छिमेकी neighbors 4इष्‍ट मित्र friends, acquaintances
टाखुम्‌बि [ʈakʰum‌bi] ना. पछ्यौरा shawl
(sem. domains: 5.3.4 - बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा.)
टाखोम्‌बि [ʈakʰom‌bi] ना. 1पछ्यौरा shawl
(sem. domains: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा.)
2बर्को homespun cotton wrap
टाँगा [ʈãga] ना. टाँगो long stick, long pole
(sem. domains: 6.4.5.3 - माछा मार्ने समान.)
टाँगिलाङ्‌ कोमा [ʈãgilaŋ‌ koma] क्रि. प. 1पुर्लुक्‍कै लड्‍नु 2उत्‍तानो चित परेर लड्‍नु
टाङ्‌ [ʈaŋ‌] ना. 1सिङ horn
(sem. domains: 6.3.7 - पशु उत्‍पादन, 6.6.4.4 - हाडको काम गर्नु, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
2रूख tree
टाङ्‌गाराक्‌ [ʈaŋ‌garak‌] ना. ठूलो आन्‍द्रा big intestine (sem. domains: 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
टाङ्‌गिलाङ्‌ कोमा [ʈaŋ‌gilaŋ‌ koma] क्रि. प. उत्‍तानो परेर लड्‍नु
टाङ्‌घाराक्‌ [ʈaŋ‌gʰarak‌] ना. ठूलो भुँडी big intestine (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
टाङ्‌घोङ्‌ [ʈaŋ‌gʰoŋ‌] ना. सिरानी pillow
(sem. domains: 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ.)
टाङ्‌छुरि [ʈaŋ‌tsʰuri] ना. फुर्को tuft of yarn, tassel, tassel fastened to the plait of a woman's hair
टाङ्‌छुलि [ʈaŋ‌tsʰuli] ना. फुर्को tuft of yarn, tassel (sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको.)
टाङ्‌पेचासा [ʈaŋ‌petsasa] ना. 1राँगाको मासु (देव शब्‍द) buffalo meat (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2भैँसीको मासु
टाङ्‌बा [ʈaŋ‌ba] ना. तमोर खोला Tamar river
टाङ्‌मा [ʈaŋ‌ma] क्रि. ढाल्‍नु to chop, to hew
(sem. domains: 7.2.2.5.1 - झर्नु.)
टाङ्‌राङ्‌बा [ʈaŋ‌raŋ‌ba] ना. घोडा horse
, horse
(sem. domains: 6.3.1.7 - भारी बोक्‍ने जन्‍तु.)
टाङ्‌साङ्‌ [ʈaŋ‌saŋ‌] ना. आकाश sky
(sem. domains: 7.2.4.4 - नक्षत्रमा यात्रा गर्नु, 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 1.1 - आकाश, 1.1.1 - सूर्य.)