Athpahariya - Nepali - Englishलाउङ्‌सा [lauŋ‌sa] ना. यो. 1निम्‍ति for, for the sake of
(sem. domains: 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
2लागी for, for the sake (of)
लाउलाउ [laulau] क्रि.वि. ला ला
लाकाफे [lakapʰe] ना. बुढा पाकोलाई दिइने मासु चौटा
लाक्‍फेट्‌ [lak‍pʰeʈ‌] ना. लेकाली जुका leech (sem. domains: 1.6.1.3 - घस्रने जन्‍तुहरू.)
लाक्‍मा [lak‍ma] क्रि. 1उम्‍लिनु (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.) 2उमाल्‍नु to boil
(sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति.)
लाक्‍लाजेट्‌ [lak‍ladzeʈ‌] ना. 1माने wild arum
2जङ्‍गली पिँडालु
लाखे [lakʰe] ना. 1पख (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.) 2एक छिन (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.) 3बिस्‍तारै गर (sem. domains: 8.4.8.2 - बिस्‍तारै, ढिलो.)
लाखे छोप्‍मोङ्‌ [lakʰe tsʰop‍moŋ‌] क्रि.वि. एक छिन (sem. domains: 7.2.1.2.1 - बिस्‍तारै चल्‍नु.)
लाखे लाखे [lakʰe lakʰe] क्रि.वि. पख पख (sem. domains: 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
लाखे लो [lakʰe lo] क्रि.वि. 1पर्खनुहोस् न (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य.) 2एक छिन पर्ख न
लाखेएटे [lakʰeeʈe] ना. पख लास (sem. domains: 4.4.2.2 - खतरा.)
लाखेस्‌ [lakʰes‌] क्रि. पख्‌
लाङ्‌ [laŋ‌] ना. खुट्‍टा foot, feet
(sem. domains: 8.5.2.3 - दाहिने, देब्रे, 2.1.3.2 - खुट्टा, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 2.1.3 - हात, खुट्‌टा, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
लाङ्‌ टुक्‍मा [laŋ‌ ʈuk‍ma] क्रि. खुट्‍टा दुख्‍नु
लाङ्‌ टोक्‍मा [laŋ‌ ʈok‍ma] क्रि. प. खुट्‍टा ठोकिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
लाङ्‌ ठाम्‍मा [laŋ‌ ʈʰam‍ma] क्रि. प. खुट्‍टा बजार्नु (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.)
लाङ्‌ साप्‍मा [laŋ‌ sap‍ma] क्रि. प. खुट्‍टा तान्‍नु (sem. domains: 7.1.9 - शरीरको भाग चल्‍नु.)
लाङ्‌ होम्मा [laŋ‌ homma] क्रि. प. खुट्‍टा सुनिनु (sem. domains: 2.5.6.3 - सुनिनु.)
लाङ्‌कायोप्‌ [laŋ‌kajop‌] ना. भुजेल Bhujel people
लाङ्‌गाक्‌ [laŋ‌gak‌] ना. पिँडौला
लाङ्‌गुर [laŋ‌gurʌ] ना. हिमाल mountain
लाङ्‌घाक्‌ [laŋ‌gʰak‌] ना. 1पिँडौला (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 2.1.3.2 - खुट्टा, 3.2 - सोच्‍नु.) 2छेपारी fleshy part between the heel and the calf, the calf of the leg
(sem. domains: 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
लाङ्‌घोङ्‌ [laŋ‌gʰoŋ‌] ना. सलह कीरो locust
लाङ्‌ङा टिङ्‌मा [laŋ‌ŋa ʈiŋ‌ma] क्रि. प. 1खुट्‍टाले हिर्काउनु (sem. domains: 7.7.3 - लात्ताले हान्‍नु.) 2खुट्‍टाले कुट्‍नु
लाङ्‌ठाप्‌ [laŋ‌ʈʰap‌] ना. उपरखुट्‍टी sitting position with one leg over the other, state of lying flat on one's back cross-legged (i.e. with one leg over the other)
(sem. domains: 7.1.2 - बस्‍नु.)