Athpahariya - Nepali - Englishहरेन्‍ला [hʌren‍la] ना. हर्रो kind of large tree, Terminalia chebula
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 1.2.1.6 - जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि.)
हँसुलि [hʌ̃suli] ना. हार (चाँदीको घाँटीमा लगाउने माला) (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)
हाइयारि [haijari] ना. 1तालबद्ध प्रेम गीत 2पाल गीत
हाक्‍पा [hak‍pa] ना. डकार belching, burping, eructation
हाक्‍पारे [hak‍pare] ना. 1ताल रहित लोक गीत folk song 2अरुण पारीको गीत
हाक्‌याक्‌ [hak‌jak‌] ना. धेरै थुप्रो heap
हाक्‍सा [hak‍sa] ना. बाफ vapor, steam, mist
हाक्‌सिक्‌ [hak‌sik‌] ना. ठाडो बोली (sem. domains: 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली.)
हाक्‌सिक्‌ चेक्‍मा [hak‌sik‌ tsek‍ma] क्रि. प. ठाडो बोल्‍नु (sem. domains: 3.5.1.1.6 - बोल्‍ने शैली.)
हाक्‍स्‍वा [hak‍s‍wa] ना. बाफ vapour, steam, mist
(sem. domains: 5.2.3.7.1 - मादक पर्दाथ बनाउने काम.)
हागाम्‍बा [hagam‍ba] ना. हाइ interj. word used to express great mental anxiety or physical suffering
, yawn, act of yawning
(sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
हागाम्‍बा काप्‍मा [hagam‍ba kap‍ma] क्रि. प. हाइ काड्‍नु (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू.)
हागाम्‍मा [hagam‍ma] ना. हाइ काड्‍ने (sem. domains: 5.7.1 - सुत्‍नलाई जानु.)
हागेप्‍पा [hagep‍pa] ना. 1हाँगा branch (sem. domains: 1.5.5 - वनस्‍पतिका भागहरू.) 2आँख्‍ला (sem. domains: 4.4.5 - मौका.)
हाङ्‌ [haŋ‌] ना. राजा king, monarch,
(sem. domains: 4.6.1 - सर्बोच्‍च अधिकार.)
हाङ्‌ ङासा [haŋ‌ ŋasa] ना. राजा माछा king fish (sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
हाङ्‌गा [haŋ‌ga] ना. काभ्रे माछा a kind of fish
हाङ्‌ग्‍वा [haŋ‌g‍wa] ना. पसिना sweat
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 1.3.1 - पानीका भागहरू, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 2.2.6 - पसिना.)
हाङ्‌ग्‍वा होम्‍मा [haŋ‌g‍wa hom‍ma] क्रि. प. पसिन आउनु (sem. domains: 2.2.6 - पसिना.)
हाङ्‌ङा [haŋ‌ŋa] ना. माछाको जात a kind of fish
हाङ्‌ना [haŋ‌na] ना. पिरो acrid, biting taste (as of chilies or peppers), pungent
(sem. domains: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
हाङ्‌पाङ्‌ [haŋ‌paŋ‌] ना. 1राज दरबार royal palace, royal levee
(sem. domains: 4.6.1 - सर्बोच्‍च अधिकार.)
2दरबार palace
(sem. domains: 6.5.1.2 - घरहरूको प्रकार.)
हाङ्‌बोक्‌लि [haŋ‌bok‌li] ना. तारा विस्‍फोटन (sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान.)
हाङ्बोट्‌ला मुङ्‌ [haŋboʈ‌la muŋ‌] ना. च्याउको जात a kind of mushroom
हाङ्‌बोलि [haŋ‌boli] ना. बन्‍दुक gun, rifle
, gun, pistol, musket, rifle
(sem. domains: 4.6.6.1 - प्रहरी, सुरक्षा कर्मी.)