Athapahariya - Nepali - Englishआम्‍टेप्‍मा [am‍ʈep‍ma] प्रश्‍न.वा. कति how much, how many
(sem. domains: 8.3.7.9 - महत्‍व.)
आम्‍बाङ्‌ [am‍baŋ‌] ना. 1काका father's younger brother, uncle
2कान्‍छो बुबा
आम्‍बु [am‍bu] ना. दाजु elder brother
आम्‍बुङ्‌ [am‍buŋ‌] ना. सिलाम small edible mustard-like seed
आम्‍बुवा [am‍buwa] ना. चमेरो bat
(sem. domains: 5.2.3.2 - पशुबाट खाना.)
आम्‍बेडुम्‍बे [am‍beɖum‍be] ना. डुम खेल a local game (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 4.2.6.1 - खेल.)
आम्‍बोवा [am‍bowa] ना. चमेरो bat
(sem. domains: 1.6.1.1.8 - चमेरा, 1.6.1.1 - स्‍तनधारी.)
आम्‍भु [am‍bʰu] ना. दाजु elder brother
(sem. domains: 4.1.9.1.3 - दाजु वा भाइ, दिदी वा बहिनी.)
आम्‍मा [am‍ma] क्रि. 1सेक्‍नु to cook in oven, to bake, to roast, foment
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 1.1.1 - सूर्य.)
2सेकाउनु to apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ। (sem. domains: 5.2.1.1 - खाना पकाउने विधिहरू.)
3हाम फाल्‍नु (sem. domains: 7.2.1.1.3 - उफ्रनु, 4.2.6.1 - खेल, 7.1 - चाल, भाव, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4उफ्रिनु याक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥ भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 5उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल.)
आम्मा [amma] क्रि. उफ्रनु to jump, to spring, to hop, to leap
आम्‍माप्‍मा [am‍map‍ma] क्रि. 1उफ्रि जानु (sem. domains: 7.2.1.5 - ठेस लाग्‍नु, लरखराउनु.) 2उफ्रेर जानु 3उछिट्‍टिनु to be flicked or knocked away
(sem. domains: 8.5.2.6 - देखि, बाट, 7.2.1.1.3 - उफ्रनु.)
आयाबा [ajaba] ना. टिमुर kind of hot spice (like black pepper)
(sem. domains: 5.2.3.3.3 - मसला.)
आरा [ara] ना. आरी small saw
(sem. domains: 6.7.1 - हातहतियार (काट्ने सामान).)
आरावा [arawa] ना. 1साँधेको अचार seasoned pickle (sem. domains: 5.2 - खाना.) 2सलाद (sem. domains: 5.2.3 - खानाको प्रकार.)
आरि [ari] ना. भकिम्‍लो kind of plant (used for keeping pickles, etc.) (sem. domains: 5.2.3.1 - वनस्‍पतिहरूबाट खाना, 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
आरिजाम्बेट्‌ [aridzambeʈ‌] ना. 1सानो पात हुने भलायो a kind of tree (sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति.) 2काग भलायो
आरु [aru] वि. अरू other, another, other
, other, more, additional, other, another, more, further
(sem. domains: 5.2.3.1.2 - फलफूलबाट खाना.)
आरेक्‍पु [arek‍pu] क्रि.वि. अस्‍ति भन्‍दा दुई दिन अगाडि two days before, the day before yesterday (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
आर्‌को [ar‌ko] क्रि.वि. अर्को other, another, other, next
आलाम्‍बुगोन्‌ [alam‍bugon‌] क्रि. छाडा हुनु to be free (sem. domains: 7.2 - चल्‍नु, 7.2.1.3 - घुम्‍नु.)
आलोगा टेम्‍मा [aloga ʈem‍ma] क्रि. प. भनेको कुरा मान्‍नु to agree, to obey (sem. domains: 4.5.3.4 - नियुक्त गर्नु, प्रतिनिधि सदस्‍य, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
आल्मारे [almare] ना. गन्धे साग a kind of herb
आल्‍लाक्‍का [al‍lak‍ka] वि. अलग, छुट्‍टै separate, apart
(sem. domains: 7.5.1.1 - छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु.)
आवेप्‍मा [awep‍ma] ना. तिल sesamum seed
आसाट्‌ना [asaʈ‌na] वि. 1आकर्षक attractive, fascinating
(sem. domains: 3.4.1.4.4 - आकर्षण.)
2तानेर लाने