Athapahariya - Nepali - Englishआसेन्‌ [asen‌] क्रि.वि. 1पहिले before, for the first time, in the beginning, in olden times, in ancient time
ना इस्‍कुल आसेन्‌ आनि टोकुबा टालाङिडोक्‌ चोक्‍बालाक्‌॥ यो स्‍कूल पहिले हाम्रो हजुर बाको पालामा नै बनाएको हो। (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
2हिजो yesterday, the last day
आसेन्‌ माकेबोरा खाम्‍डुङ्‌नाङा आकेङ्‌रोक्‌ खोरोरो रोसाडे॥ हिजो मकै भटमास चपाउँदा मेरो दाँत नै सबै झर्यो। (sem. domains: 8.4.1.2.2 - हिजो, आज, भोली.)
आसेन्‌ युसा [asen‌ jusa] क्रि.वि. हिजो राती yesterday night
आसेन्‌ हाट्‌ले [asen‌ haʈ‌le] क्रि.वि. हिजो आज nowadays, in the present days
(sem. domains: 6.2.1.2.1 - आलु उपार्जन.)
आसेन्‌ हाले [asen‌ hale] क्रि. प. हिजो आज nowadays, in the present days
आसेन्‌-आसेन्‌ [asen‌-asen‌] क्रि.वि. पहिले पहिले one upon a time (sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
आसेन्‍ना माइना [asen‍na maina] क्रि.वि. गत महिना last month (sem. domains: 8.4.1.4 - महिना.)
आसेन्‍न् लेम्बा [asen‍n lemba] क्रि.वि. हिजोको दिन yesterday
आसेन्‍ले [asen‍le] क्रि.वि. 1हिजो अस्‍ती recently, in the last few days
2हाल साल 3थोरै समय पहिले
आसेन्‌लोक्‌ [asen‌lok‌] क्रि.वि. अस्‍ति नै (sem. domains: 8.4.5.1.2 - पहिलो.)
आस्‍टाकोट्‌ [as‍ʈakoʈ‌] ना. इस्‍टकोट half coat (sem. domains: 5.3.2 - महिलाहरूको लुगाफाटा.)
आँहाँ [ãhã] वि.बो. नाई no (sem. domains: 9.4.6.1 - निषेध (हैन, छैन).)
आहारा [ahara] ना. चारो food (sem. domains: 5.2 - खाना.)