Athapahariya - Nepali - Englishखाट्‌मेप्‍मा [kʰaʈ‌mep‍ma] क्रि. जान लगाउनु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
खाट्‌सा चोक्‍मा [kʰaʈ‌sa tsok‍ma] क्रि. प. जाँदै गर्नु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
खाडा [kʰaɖa] क्रि. 1जा (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.) 2जाउ (sem. domains: 7.2.3.2 - जानु, 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु.) 3आज्ञा दिनु (sem. domains: 4.5.3.2 - आज्ञा.)
खाडाना हाप्‍टा [kʰaɖana hap‍ʈa] क्रि.वि. गएको हप्‍ता (sem. domains: 8.4.1.3 - हप्‍ता, साता.)
खाडालेट्‌टा [kʰaɖaleʈ‌ʈa] क्रि. गइ हाल (sem. domains: 7.2.3.2 - जानु.)
खाडि [kʰaɖi] क्रि. जाऊँ
खाड्‌निङ्‌ना [kʰaɖ‌niŋ‌na] क्रि. जाँदिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
खाड्‌नेन्‌ [kʰaɖ‌nen‌] क्रि. नजाउ (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खाड्‌माना [kʰaɖ‌mana] वि. जानु पर्ने (sem. domains: 3.4.1.5 - निश्‍चित.)
खानि [kʰani] सर्व. तिमीहरू you
खान् [kʰan] सर्व. 1तिमी you
, you
2तपाई you 3तँ thou
खान्डा [kʰanɖa] ना. 1टुक्रा piece, part, portion, divided, break into pieces, slice
2भाग part, portion, share
3चोक्‍टा
खान्‍डुना [kʰan‍ɖuna] वि. 1सुहाउने (sem. domains: 8.3.7.7 - सुहाउँदो, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.) 2सुहाउँदो suitable
खान्‍डुन्‍ना [kʰan‍ɖun‍na] वि. 1सुहाउँदैन unsuitable (sem. domains: 8.3.7.7.2 - सुविधाजनक, 8.3.7.7 - सुहाउँदो.) 2नसुहाउने (sem. domains: 7.2.1.4.1 - अनौठो, बेढङ्गको.)
खान्‍डुलोक्‌ [kʰan‍ɖulok‌] वि. 1सुहाउने गरी suitableness (sem. domains: 5.4.1 - गहना.) 2सुहाउँदो हुने गरी (sem. domains: 8.3.7.7 - सुहाउँदो.)
खान्‍नाना [kʰan‍nana] सर्व. तिम्रो your, yours
(sem. domains: 4.1.6.5 - व्‍यक्तिगत, सार्वजनिक.)
खान्‍मा [kʰan‍ma] क्रि. 1सुहाउनु to suit, to be adorned with, be convenient; be becoming
(sem. domains: 8.3.7.7 - सुहाउँदो.)
2फसाउनु to entrap, to entangle, to mislead, to beguile, to deceive, to induce
खाप्‍मा [kʰap‍ma] क्रि. 1जानु to go, depart
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 7.2.3.2 - जानु, 7.1 - चाल, भाव, 7.3.3 - कतै लानु.)
2सहभागी हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
खाप्‍माजामा [kʰap‍madzama] क्रि. गइहाल्‍न‍ु
leave immediately
(sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
खाप्माजामा [kʰapmadzama] क्रि. 1गइ हाल्‍नु leave immediately, be over
2लागि जानु
खाप्‍मेप्‍मा [kʰap‍mep‍ma] क्रि. जान लाउनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
खाप्‌सिॽवा [kʰap‌siʔwa] ना. कसिङ्‍गर dirt, rubbish
(sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.)
खाबोर [kʰaborʌ] ना. 1समाचार news, information, report, message
(sem. domains: 3.5.2.2 - खबर, समाचार.)
2सूचना information, notice, report
3सन्‍देश notice, message
खाम्‌ [kʰam‌] ना. 1माटो clay, land, filed
(sem. domains: 1.4.1 - मृत चीजहरू, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 5.5.3 - आगो निभाउनु, 1 - ब्रह्माण्ड, सिर्जना, 6.5.3 - भवनको भौतिक वस्‍तुहरू, 1.2.1 - जमिन.)
2जमिन land, soil , ground, floor
, earth, land, ground
(sem. domains: 6.5.1.3 - व्‍यक्तिगत जमिनको सानो खण्‍ड, सम्‍पत्ति.)
खाम्‌ ओहोङ्‌ [kʰam‌ ohoŋ‌] ना. खाडल pit, ditch, hollow, trench
(sem. domains: 6.6.7.2 - पानी लैजाने काम, 6.4.2 - पासो.)