Athapahariya - Nepali - Englishखुयुन्‌ [kʰujun‌] क्रि. नबोक् (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खुसिक्‌ [kʰusik‌] ना. सानो झिँगा small fly
खुसुना [kʰusuna] वि. सुनसान lonely place, peace and quiet, lonely, solitary, silent, unoccupied, desolate
(sem. domains: 3.4.2.1.5 - एकान्‍त.)
खे [kʰe] ना. तरुल yam, tuber
(sem. domains: 1.5 - वनस्‍पति, 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु, 5.2.3.1.5 - जराहरूबाट खाना.)
खेक्‌ [kʰek‌] ना. मुटु heart, centre, chief
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 2.1.8 - भित्री इन्‍द्रियहरू, 5.2.3.2.1 - मासु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
खेक्‍मा [kʰek‍ma] क्रि. भुत्‍ते हुनु (sem. domains: 8.3.2.4 - भुत्ते, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 6.2.1.2 - जरा (जमिनमुनि लगाइने तरकारीहरू) उमार्नु.)
खेङ्‌मा [kʰeŋ‌ma] क्रि. 1झुन्‍ड्याउनु to hang, to suspend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.7.3 - बोक्‍ने समान.)
2झुण्‍डयार राख्‍नु (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच.) 3टाँग्‍नु to hang up, to suspend
(sem. domains: 8.3.8 - सिंगारिएको, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
खेङ्‌मुक्‌ [kʰeŋ‌muk‌] ना. कुहिनो elbow (sem. domains: 2.1.3.1 - पाखुरा.)
खेङ्‌मुक्‌ टोक्‍मा [kʰeŋ‌muk‌ ʈok‍ma] क्रि. प. कुहिनो ठोकिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
खेङ्‌सुन्‌ [kʰeŋ‌sun‌] क्रि. न झुन्‍ड (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खेडोक्‌ [kʰeɖok‌] क्रि.वि. 1त्यति कै (sem. domains: 3.5.1.3.4 - झूटा देखाउनु.) 2त्‍यसै in that way, without any reason, aimlessly, free (of cost), vain, disorderly
खेडोक्‍ना [kʰeɖok‍na] क्रि.वि. 1त्यतिकैको aimlessly, vain (sem. domains: 3.5.8.2 - अनर्थ.) 2सित्‍तैँमा (sem. domains: 7.2.1.6 - स्‍थिर, अस्‍थिर.)
खेन्‌ [kʰen‌] ना. शिर head, noddle, upper or foremost part
, head, top, beginning
, plough, ox used for ploughing with a plough
(sem. domains: 3.4.1.1.5 - ढाँचा बढाउने (नक्कल पार्ने).)
खेन्‌ ठामा [kʰen‌ ʈʰama] क्रि. प. 1अपमान हुनु to insult (sem. domains: 4.5.5.2 - सम्‍मान कमी.) 2शिर झर्नु
खेन्मा [kʰenma] क्रि. चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
खेपारा [kʰepara] ना. मकै भुट्‍ने हाँडी clay pot (sem. domains: 5.2.1.3 - पकाउने उपकरणहरू.)
खेप्‌ [kʰep‌] क्रि.वि. पटक time, occasion
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
खेप्‌ खेप्‌ [kʰep‌ kʰep‌] क्रि.वि. पटक पटक (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
खेप्‍टुन्‌ [kʰep‍ʈun‌] क्रि. नटाँस (sem. domains: 3.3.4.4 - रोक्‍नु.)
खेप्‍ना [kʰep‍na] वि. टाँसिने
खेप्‌निङ्‌ना [kʰep‌niŋ‌na] क्रि. टाँस्‍दिन (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.)
खेप्‍मा [kʰep‍ma] क्रि. 1टाँग्‍नु to hang up, to suspend, to delay, to peel the rawhide (of a goat), to extract the outer skin
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
2टाँस्‍नु to stick, to cling, to attach
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3टँसाउनु
खेप्‍मामि [kʰep‍mami] ना. उधारो credit, debt, loan
खेप्‍मामि लाप्‍मा [kʰep‍mami lap‍ma] क्रि. प. उधारो लिनु (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
खेबोरेक्‌ [kʰeborek‌] ना. लहरे तरुल creeping yam (sem. domains: 6.2.1.2.2 - सिमल तरुल उमार्नु.)