Athpahariya - Nepali - Englishका-kaपर.तपाईको, तिम्रोyour
काआङ्‌बाkaaŋ‌baना.पिडा सहने मानिसto bear pain4.4.2.3दुर्घटना
काइलेकाइkailekaiक्रि.वि.कहिले कहीsometimes8.4.4.1कहिलेकाहीँ, अवसर
काउबाkaubaना.पोल्‍ने व्‍यक्‍ति
काएलkaelʌना.1केर कारcross examination, interrogation 4.6.6.1.1गिरफ्‍तारी2पश्‍चातापrepentance, regret, repent
काएल चोग्‍माkaelʌ tsog‍maक्रि. प.केर कार गर्नुto interrogate4.6.6.1.1गिरफ्‍तारी
काकाkakaना.मकै (बाल शब्‍द)maize
काकाक्‌kakak‌ना.ओछयान विना ढल्‍किने7.1.3ढल्‍कनु
काकार्‌याक्‌kakar‌jak‌ना.1दह्रोfirm
8.3.6.1बलियो, काफर
2साह्रोhard, firm, harsh, difficult, solid, coarse
काकालाkakalaना.गालाcheek
4.7.6.1रिहा गर्नु1.4सजीव वस्‍तुहरू2.1.1शिर3.2सोच्‍नु
काकिट्‌बाkakiʈ‌baवि.डरछेरुवाtimid, cowardly, chicken- hearted
4.4.3.2कातरता
काकिब्‍बाkakib‍baना.डराउने मान्‍छेcoward;timid3.3.3.7चेतावनी3.3.3.8धम्की
काकिब्मेबाkakibmebaना.1डर देखाउने मान्‍छे3.3.3.7चेतावनी2डर देखाउने3.3.3.8धम्की
काकुम्बेkakumbeना.लुकामारी खेलhid and seek game
काकोन्बाkakonbaना.खोज्‍नेresearcher
काकोबाkakobaना.1रुँग्‍नेguard6.4.6जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू2पालेwatchman, sentry, warder, guard
6.5.2.3तला
3कुरुवाwaiting, talking care of
2.5.7रोग उपचार
4संरक्षकprotector, guardian, patron, defender
7.5.5व्‍यवस्‍था
काक्‌चिक्‌kak‌tsik‌क्रि.1गाँज्‍नु2च्याप्‍प पारेर अँठ्याउनु
काक्‍माkak‍maक्रि.1पार गर्नुacross; pass overठे-ठेगा होङ्‌ काक्‍मा आड्‌डिक्‌ टुक्‍ना॥ठूलठूला खोल पार गर्नु अति साह्रो छ।1.2.1.1हिमाल2अवधि पुरा हुनु8.4.6.5.6पुरानो ढाँचा3नाघ्‍नुto leap, to jump over, to go beyond a limit
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि काक्‍मा लिनिना॥हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई नाघ्‍नु हुँदैन।7.2.1.1.3उफ्रनु
4वरि परि घुम्‍नु,घुम्‍नुrotate, move in a circle7.2.2.7चक्रमा चल्‍नु
काक्माप्माkakmapmaक्रि.च्वाट्‍ट नाघेर जानु
काक्‍मायाक्‍माkak‍majak‍maक्रि. प.नाघिरहनु7.2.2.7चक्रमा चल्‍नु
काखुट्kakʰuʈना.ल्याउनेbringer
काखुबाkakʰubaना.1भारी बोक्‍नेa load carrier or bearer, porter6.6पेशाहरू2भरियाa load carrier or bearer, porter
काखेम्‍बाkakʰem‍baना.1श्रोताlistener, hearer
3.5.1भन्‍नु
2सुन्‍ने मानिस2.3.2सुन्‍नु
काखेम्‍बेॽबाkakʰem‍beʔbaना.सुनाउने मानिसteller2.3.2सुन्‍नु
काखेम्‍मेप्‍पाkakʰem‍mep‍paना.सुनाउने मान्‍छेteller3.3.3.1सुझाव