Athpahariya - Nepali - Englishपगारिpʌgariना.मुख्‍य (दर्जा)turban2.6.1.2विहे
पढाँचोगुpʌɖʰãtsoguक्रि.पढाउनुto cause to be read, to teach, to educate, to instruct, to train
पढाँलिमाpʌɖʰãlimaक्रि.पढ्‍नुto read, to study, to recite
3.5.7.2लिखित वस्‍तु3.2.2.1अध्‍यान
पाइकारpaikarʌना.भट्‍टी पसलalcohol shop
पाइगाpaigaप्रश्‍न.वा.के हो3.2.6.2पहिचान गर्नु
पाइगा पाइगाpaiga paigaप्रश्‍न.वा.1के हो के हो8.3.5.2.5विविध2अनेकmany, several, diverse
पाइनाpaina1प्रश्‍न.वा.के हो3.2.6.2पहिचान गर्नु2ना.केwhat, which, (old usage) to, for
पाइला सोम्‍माpaila som‍maक्रि. प.कदम सार्नु7.2.1.2छिटो चल्‍नु
पाइलेpaileक्रि.वि.पहिलाbefore, in the beginning
पाइलेpʌⁱleक्रि.वि.पहिलाfirst8.4.6.2अतीत
पाइलेनाpʌⁱlenaक्रि.वि.उहिलेकोancient
पाकाpakaक्रि.वि.1समयtime, period
2बेलाtime
पाक्pakप्रश्‍न.वा.केwhat (old usage) to, for
पाक्‍चाpak‍tsaसर्व.केही पनि
पाक्‍नाpak‍naना.कान्‍छोyoungest, person who is the youngest
8.4.6.5.1जवान
पाक्‍माpak‍maक्रि.1पस्‍काउनुto serve5.2.1.5खाना बाँड्‌नु2खोतल्‍नुto dig into, to make hole in, to hollow out
7.8.6खन्‍नु
3खन्‍नुto break up and move (earth etc.), to dig
पाखालेpakʰaleना.दहीcurds, yoghurt
5.2.3.6पेयपदार्थहरू5.2.3.2.2दुग्ध उत्‍पादनहरू
पाखाले याङ्‌ढाङ्‌pakʰale jaŋ‌ɖʰaŋ‌ना.ठेकिround wooden vessel (for holding curds, whey, etc.)
5.1.1फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू)
पागारिpagariना.1विवाहको समयमा बेहुलाले कम्‍मर र काँधमा लगाउने रातो रङ्‌गको कपडा5.3.3परम्‍परागत लुगाफाटा2मुख्यchief, main, head
पाग्‍माpag‍maक्रि.1पस्‍किनुto serve2पस्‍काउनु
पाङ्‌paŋ‌ना.घरhouse, home, residence, building
8.1.3बहुवचन6.5.1.1घर4.6.1सर्बोच्‍च अधिकार1.1.3.4हिउँ, बरफ8.3.6वस्तु5.2.1.5खाना बाँड्‌नु6.5.1भवन
पाङ्‌ ओडाङ्‌बाpaŋ‌ oɖaŋ‌baना.घर मालिकhead of the family
5.8घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु
पाङ्‌ काचोक्बाpaŋ‌katsokbaना.डकर्मीmason, bricklayer
पाङ्‌ पुमाpaŋ‌ pumaक्रि. प.घर हेरचाह गर्नुtake care5.8घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु
पाङ्‌ग्‍वामाpaŋ‌g‍wama1क्रि.खेल्‍नुto play, to act
1.1.3.4हिउँ, बरफ
2ना.खेलplay, game, sport
4.2.6.2.2बास्केटबल (खेल -१)