Athpahariya - Nepali - Englishजाएजाएdzaedzaeना.1प्रशंसाpraise, applause, commendation,
2आशीर्वादblessing, benediction
जाएजाए लिसाdzaedzae lisaक्रि.वि.धन्यवादexpression of gratitude, thanks, praise, acclamation, applause
3.5.1.4.3नमस्‍कार गर्नु
जाखाम्dzakʰamना.1नासruin, damage, waste, desolation, devastation
2खतमdestruction,
जाखाम्‌ चोक्‍माdzakʰam‌ tsok‍maक्रि. प.सर्वनाश गर्नुto destroy, to destruct, to desolate6.4.6जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू
जागेडाdzageɖaना.बचतsaving
जाङोइdzaŋoiना.ज्वाइँson-in-law
4.1.9.2विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित
जाङ्‌गालाdzaŋ‌galaना.जंगलforest6.4.1सिकार खेल्‍नु
जानापाdzanapaना.1धामीsorcerer, wizard
3.1.1व्‍यक्तित्‍व
2झाँक्री2.5.6.6दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम
जानाबाdzanabaना.1धामीsorcerer, wizard
1.4.2वस्‍तुको आत्‍मा3.1.1व्‍यक्तित्‍व6.6पेशाहरू
2झाँक्री2.5.6.6दृष्‍टि, दृष्‍टिभ्रम
जाप्‍रामाdzap‍ramaना.झोलाbag, satchel
6.7.7.1झोला5.1घरायसी समानहरू5.3.4बिशेष अवसरको निम्‍ति लुगा
जाबेdzabeना.सानो थैलीsmall bag, wallet5.3.5बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा
जाबोdzaboना.जबwhen, at what time, in the event that
8.4.3अनिश्‍चित समय
जामानाdzamanaना.1समयtime, period
2युगage, era, epoch
जारिचोक्‍माdzaritsok‍maक्रि.जारी गर्नु2.6.1.4पारपाचुके
जावाइdzawaiना.ज्वाइँson-in-law
4.1.9.2विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित
जाहानdzahanʌना.परिवारfamily
4.1.9.8परिवार, कुल, वंश4.1.9नातेदार
जिरिङ्‌बाdziriŋ‌baना.आङ जिरिङ्‍ग हुनु3.4.2.3रीस
जिवाट्‌dziwaʈ‌ना.1पशुपक्षी8.1.3बहुवचन6.3.8पशु चिकित्‍साविज्ञान2प्राणीliving creature, animate or sentient being, animal
जुग्‌dzug‌ना.युगage, era, epoch
8.4.1.7युग
जुवारिdzuwariना.1दोहोरोdouble, twofold
2दोहोरी8.1.1.1.2दुई
जेम्dzemना.खाने कुरा
जेरि ठेट्‌नाdzeri ʈʰeʈ‌naवि.स्‍पष्‍ट देखिने3.1.1व्‍यक्तित्‍व
जोगाँdzogaना.बचतsaving, surplus, residue
जोगाँ चोक्‍माdzoga tsok‍maक्रि. प.1बचाउनुto save, to guard, to protect, to preserve, to redeem
6.8.1.4दौलत संग्रह गर्नु
2जोगाउनुto save, to preserve, to protect
7.4.5केही वस्‍तु राख्‍नु
जोबाजोबाdzobadzobaक्रि.वि.1मुखामुखact of facing one another, face to face
2भनाभनfree interchange of words, quarrelling

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >