Athpahariya - Nepali - Englishडाँकालाɖãkalaना.खोयोremaining part of a corn-cob after its grains are extracted from it
4.7.6.1रिहा गर्नु3.2सोच्‍नु
डाक्‌छिन्‌ɖak‌tsʰin‌ना.दक्षिणsouth
8.5.2.8उत्तर, दक्षिण,पूर्ब, पश्‍चिम
डाँक्‍लाɖãk‍laना.खोयोremaining part of a corn-cob after its grains are extracted from it
1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू
डाखिनेɖakʰineना.ठूलो चमेरोbig bat1.1.1.2तारा
डागाɖagaना.1भर्‍याङ्‌steps; stairs6.5.2.8तला2लिस्‍नुclimbing pole with craved or engraved steps, ladder, staircase
डागाराɖagaraना.1भार, टाँडshelf, encumbrance, shelf above the fire for drying purposes
3.1प्राण, आत्‍मा
2बिस्‍कुन आदि सुकाउन अगेनामाथि बनाएको टाँड (साराङ्‌)
डाङ्‌खुमाɖaŋ‌kʰumaक्रि.पानीले बगाएर लैजानु, बगाउनु7.2.4.2पानी भएर यात्रा गर्नु
डाङ्बाɖaŋbaना.1मालिकpossessor, owner, master, lord, husband protector
2प्रभुlord, master3धनीwealthy, rich, owner, master, wealthy person
डान्डालेन्‍नाɖanɖalen‍naना.बेलुन आकारbaloon shape8.3.1.6गोलो
डाबाɖabaना.साथीassociate, friend, companion
4.1.1मित्रता
डाबिलाɖabilaना.पन्युँ (काठको)ladle5.2.2.8खाने भाँडा5.2.1.3पकाउने उपकरणहरू
डाबेɖabeना.खुकुरीcurved knife carried by the Nepalese, kukri, Nepalese sword
4.6.6.1प्रहरी, सुरक्षा कर्मी6.6.2.2खार्नु, गलाउनु5.2.1.3पकाउने उपकरणहरू6.7.1हातहतियार (काट्ने सामान)
डार्‌काɖar‌kaना.दरीchequered carpet made of thick thread
डालाɖalaना.हाँगाbranch
डिगाɖigaना.आवेगfit (of anger), surge, excitement
डिगा डिगाɖiga ɖigaक्रि.वि.आवेगमा आउनु3.4.1.4.1उत्तेजित
डुङ्‌गुलुङ्ɖuŋ‌guluŋक्रि.वि.अतिvery, much, too, exceeding
डुढेɖuɖʰe ना.दूध खाने बच्‍चा8.3.3.3.1सेतो
डुप्‍चाɖup‍tsaना.1खोटblot, mark
8.3.7.8.2खोट, दाग
2दागstain, mark, blot
डुम्‌ɖum‌वि.अँध्यारोdark
8.3.3.2अँध्‍यारो1.1.1सूर्य
डुम्‍नाɖum‍naक्रि.अँध्यारोdarkness1.1आकाश
डुम्‍बारिक्‌ɖum‍barik‌वि.अँध्यारोdarkness
1.1.1.1चन्‍द्रमा
डुम्बारिक्डुम्‌ɖumbarikɖum‌वि.अन्‍धकारdarkness, lack of light
1.1.1.1चन्‍द्रमा
डुम्बारिडुम्ɖumbariɖumवि.अन्धकारdarkness
8.3.3.2अँध्‍यारो
डुलुलुɖululuना.1दलदलswamp, marsh, mud
1.3.1.2सिम (भास)
2लेदोsediment

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >