Athpahariya - Nepali - Englishढाउɖʰauना.फलामiron
1.2.2पर्दाथ, वस्तु
ढाङ्‌गाक्‌ ढाङ्‌गाक्‌ɖʰaŋ‌gak‌ ɖʰaŋ‌gak‌क्रि.वि.लमक्‍क लमक्‍क ( लामो फड्‍का हालेर हिँड्‌ने)7.2.1.1हिँड्‌नु
ढाँट्‌ काफोक्ɖʰãʈ‌kapʰokना.छल गर्ने मानिसdeceiver, cheater4.3.5.5छल गर्नु
ढाम्बेढाम्बेɖʰambeɖʰambeना.1लरबराहट2लरबराइ
ढाम्‍लेङ्वाम्‍लेङ्ɖʰamleŋwamleŋना.लरबराहट
ढाम्‍लेङ्‌वाम्‍लेङ्‌ लिमाɖʰamleŋ‌wam‍leŋ‌ limaक्रि. प.लरबराउनुto falter, to stammer, to be unable to stand up
5.2.3.7.1मादक पर्दाथ बनाउने काम
ढुङ्‌गुक्पाɖʰuŋ‌gukpaना.उँगdrowsiness
ढुङ्‌गुट्‌ɖʰuŋ‌guʈ‌ना.उँग्‍ने भाव7.1.6झुकाउ, ढल्‍कनु
ढुङ्‌गुप्‍पाɖʰuŋ‌gup‍paना.उँघsleepiness, drowsiness, feel sleepy, be drowsy
ढुङ्‌गुप्‍पा चामाɖʰuŋ‌gup‍pa tsamaक्रि. प.1झुल्‍नुto be drowsy, to doze
5.7.1सुत्‍नलाई जानु
2उँघ्‍नु
ढुङ्‌गुरिमाɖʰuŋ‌gurimaना.1भकारीbarn, treasury, granary, often used for storing grain
5.2.1.4अन्‍न भण्‍डार गर्नु
2ढुकुटीstore-house, treasury, granary, storage space for grain
6.2.6.4खेती भण्डार गर्नु
ढुङ्‌रिɖʰuŋ‌riना.ढुङ्‍ग्रीkind of earring
5.4.1गहना
ढुटिरिबाɖʰuʈiribaना.नरसिङ्‍गाtrumpet
4.2.3.5संगीतात्‍मक उपकरणहरू
ढुरिɖʰuriना.छानाsloping roof
6.5भवनहरूमा काम गर्नु6.5.2.2छत, छाना
ढुवारिक्‌ɖʰuwarik‌ना.ढोकाdoor
6.5.2.3तला
ढेकिɖʰekiना.ढिकीwooden machine (with a pole with a pestle which is raised and descended sharply into a hole of stone in the ground) for husking rice
5.1.1फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू)5.2.1.2.3पीठो पिंध्‍नु
ढेक्‌चिवाɖʰek‌tsiwaना.चिबेa kind of bird
ढेङ्‌सिरिɖʰeŋ‌siriक्रि.वि.पुरैwhole, completely, all, entirely
ढेन्डेबाɖʰenɖebaना.बडा बाबुfather's elder brothers
ढेन्‍ढेबाɖʰen‍ɖʰebaना.बडा बाबुfather's elder brother
4.1.9.1.6काका, काकी
ढेन्‍ढेमाɖʰen‍ɖʰemaना.बडी आमाfather's elder brother's wife
ढेप्‌चिॽवाɖʰep‌tsiʔwaना.चिबेa kind of bird
1ब्रह्माण्ड, सिर्जना
ढोक्‌ɖʰok‌ना.ढ्याप्‍प बस्‍नु7.1.2बस्‍नु
ढोक्‌सिमाɖʰok‌simaना.भकारीbarn, store house, treasury, often used for storing grain
5.2.1.4अन्‍न भण्‍डार गर्नु
ढोङ्‌गोरोɖʰoŋ‌goroना.दुधेरोwood or metal vessel in which a cow or buffalo cow is milked
6.3.3दुध

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >