Athpahariya - Nepali - Englishहरेन्‍लाhʌren‍laना.हर्रोkind of large tree, Terminalia chebula
1.5वनस्‍पति1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि
हँसुलिhʌ̃suliना.हार (चाँदीको घाँटीमा लगाउने माला)5.4.1गहना
हाइयारिhaijariना.1तालबद्ध प्रेम गीत2पाल गीत
हाक्‍पाhak‍paना.डकारbelching, burping, eructation
हाक्‍पारेhak‍pareना.1ताल रहित लोक गीतfolk song2अरुण पारीको गीत
हाक्‌याक्‌hak‌jak‌ना.धेरै थुप्रोheap
हाक्‍साhak‍saना.बाफvapor, steam, mist
हाक्‌सिक्‌hak‌sik‌ना.ठाडो बोली3.5.1.1.6बोल्‍ने शैली
हाक्‌सिक्‌ चेक्‍माhak‌sik‌ tsek‍maक्रि. प.ठाडो बोल्‍नु3.5.1.1.6बोल्‍ने शैली
हाक्‍स्‍वाhak‍s‍waना.बाफvapour, steam, mist
5.2.3.7.1मादक पर्दाथ बनाउने काम
हागाम्‍बाhagam‍baना.हाइinterj. word used to express great mental anxiety or physical suffering
, yawn, act of yawning
2.2शरीरको कार्यहरू
हागाम्‍बा काप्‍माhagam‍ba kap‍maक्रि. प.हाइ काड्‍नु2.2शरीरको कार्यहरू
हागाम्‍माhagam‍maना.हाइ काड्‍ने5.7.1सुत्‍नलाई जानु
हागेप्‍पाhagep‍paना.1हाँगाbranch1.5.5वनस्‍पतिका भागहरू2आँख्‍ला4.4.5मौका
हाङ्‌haŋ‌ना.राजाking, monarch,
4.6.1सर्बोच्‍च अधिकार
हाङ्‌ ङासाhaŋ‌ ŋasaना.राजा माछाking fish5.2.3.2पशुबाट खाना
हाङ्‌गाhaŋ‌gaना.काभ्रे माछाa kind of fish
हाङ्‌ग्‍वाhaŋ‌g‍waना.पसिनाsweat
4.7.6.1रिहा गर्नु1.3.1पानीका भागहरू4.2.6.1.1तास खेल2.2.6पसिना
हाङ्‌ग्‍वा होम्‍माhaŋ‌g‍wa hom‍maक्रि. प.पसिन आउनु2.2.6पसिना
हाङ्‌ङाhaŋ‌ŋaना.माछाको जातa kind of fish
हाङ्‌नाhaŋ‌naना.पिरोacrid, biting taste (as of chilies or peppers), pungent
1.2.2.4खनिज-पर्दाथ5.2.1.5खाना बाँड्‌नु
हाङ्‌पाङ्‌haŋ‌paŋ‌ना.1राज दरबारroyal palace, royal levee
4.6.1सर्बोच्‍च अधिकार
2दरबारpalace
6.5.1.2घरहरूको प्रकार
हाङ्‌बोक्‌लिhaŋ‌bok‌liना.तारा विस्‍फोटन3.1.2.3ध्‍यान
हाङ्‌बोलिhaŋ‌boliना.बन्‍दुकgun, rifle
, gun, pistol, musket, rifle
4.6.6.1प्रहरी, सुरक्षा कर्मी