Athpahariya - Nepali - Englishभाकाराक्‌ चोक्‍माbʰakarak‌ tsok‍maक्रि. प.भताभुङ्‍ग पार्नु7.5.1.1छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु
भाकाराक्‌ नामाbʰakarak‌ namaक्रि. प.भताभुङ्‍ग छोड्‍नु7.5.1.1छुट्टै, छरपस्‍ट हुनु
भागाbʰagaक्रि.वि.1भागpart, protion
8.6.2.1पिँध
2अंशshare, part, section, division, piece, part, portion, fraction
भाङ्‌गेराजाbʰaŋ‌geradzaना.लाम्‍पुछ्रे चराhaving a long tail bird
भातेरbʰaterʌना.भतेरbig feast, banquet, festival dinner
5.2.2.3भोज
भान्‍डुवाट्‌bʰan‍ɖuwaʈ‌ना.बर्रो (वनस्‍पति)terminalia belerica
भान्‍ड्वाट्‌bʰan‍ɖwaʈ‌ना.बर्रोkind of tree, Terminalia belerica
1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि
भान्‍द्‌राbʰan‍draना.1गोठcow house, cowshed, byre
6.3.1.3बाख्रा
2ग्‍वाली3खोल्‍माsmall shed made near one's house for keeping cattle, cowshed
4कटेरोshed, hovel, hut
1.6.5पशुको घरहरू
भान्‍भानेbʰan‍bʰaneना.हवाई जहाजaeroplane
7.2.4.3आकाश भएर यात्रा गर्नु
भान्भाने लाम्‍बोbʰanbʰane lam‍boना.हवाई यात्रा7.2.4.3आकाश भएर यात्रा गर्नु
भाम्बाङ्bʰambaŋना.काकाuncle
भाम्‍भाङ्‌bʰam‍bʰaŋ‌ना.काकाfather's younger brother, uncle
4.1.9.1.6काका, काकी
भाराbʰaraना.1बाहिरoutside, out, outwards, away, abroad, outside
8.6.4.1बाहिरी भाग8.5.1.4.1बाहिर
2परदेशforeign country
4.6.2.1विदेशी
3बाह्यouter, external, outward, foreign
6.5.1.4घरको बाहिर8.5.1.4.1बाहिर
भारा इम्‍माbʰara im‍maक्रि. प.बाहिर सुत्‍नु5.7सुत्‍नु
भारा होट्‌माbʰara hoʈ‌maक्रि. प.बाहिर निकाल्‍नु7.6लुकाउनु
भारा होप्‍माbʰara hop‍maक्रि. प.बाहिर निकाल्‍नु7.6लुकाउनु
भारागाbʰaragaना.विदेशीforeign, foreigner
4.6.2.1विदेशी
भाराटिमाbʰaraʈimaक्रि.दिशा गर्नुto bowel4.6.2.1विदेशी
भारालेङ्‌bʰaraleŋ‌क्रि.वि.बाहिर पट्‍टीoutside8.6.4.1बाहिरी भाग8.5.1.4.1बाहिर
भाॽयाक्‌bʰaʔjak‌ना.1माथिबाट केही कुरा थ्रुपो हाल्‍नु2हालिदिनुto put into
भाॽवाट्‌bʰaʔwaʈ‌ना.1धोतीcloth worn round the waist by male Hindus, dhoti, loincloth
5.3.3परम्‍परागत लुगाफाटा
2पूजाहारीले लगाउने लँगौटी5.3.5बिशेष मानिसको निम्‍ति लुगा3भाङ्‌ग्राsack cloth
भिट्‍राbʰiʈ‍raना.भित्रin, inside, within, into
भिट्‌रा लिमाbʰiʈ‌ra limaक्रि. प.भित्र हुनुto be inside6.7.7चीजबीज राख्‍ने भाँडो
भुकुलुक्‌bʰukuluk‌वि.मोटोfat, plump
4.5.6अवस्‍था
भुकुलुक्नाbʰukuluknaना.1बलियोstrong
2मोटे मानिसfat man

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >