Athpahariya - Nepali - Englishसाsaना.मासुflesh, meat
6.3.7पशु उत्‍पादन6.3.1.1गाईवस्तु2.1.7मासु1.4सजीव वस्‍तुहरू2.6.1.2विहे
साःsaːना.मासुflesh, meat
साइनाsainaप्रश्‍न.वा.1को हो (चिन्‍ने विशेष)3.2.3.1चिनेको, नचिनेको4.1.3कसैलाई चिन्‍नु2को (चिन्‍ने विशेष)
साइबाsaibaना.1साथीassociate, friend, companion, attendant
3.1.2.3ध्‍यान2.6.4.8दौंतरी समूह
2पुरुष साथीmale friend4.1.1मित्रता
साइबोsaiboना.बडहरkind of bread-fruit tree, Artocarpus lakucha
1.5.1रूख1ब्रह्माण्ड, सिर्जना5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना
साइमाsaimaना.1साथीassociate, friend, companion, attendant
2मितिनीwife of a friend (with whom one has formed friendship by a particular ceremony), female friend (of another woman only)
साइलिसागाsailisagaना.सिमसाग
साकाचाsakatsaना.1अपशब्‍द (मासु खाने)2साहु
साकिsakiना.1धागोthread
1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री7.5.4.2गाँठो पार्नु8.2.5ठूलो क्षेत्र5.4.6धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम6.6.1.1लुगा
2कपासcotton
साकि उलुवाट्‌saki uluwaʈ‌ना.1नेवारpeople of Newar tribe living mostly in town areas of Nepal
2कपास बियाँcotton seed
साकि नुम्‍माsaki num‍maक्रि. प.धागो काट्‍नुto spin thread6.6.1लुगाको काम गर्नु
साकि सेम्‍माsaki sem‍maक्रि. प.धागो छुट्याउनु6.6.1.2धागो कात्‍नु
साक्‌sak‌प्रश्‍न.वा.1कोwho, case-ending of
3.2.3.1चिनेको, नचिनेको4.1.1.1प्रेमी प्रेमिका
2कोwho, case-ending of
3.3.1.3चिठ्ठा हाल्‍नु
साक्‍चाsak‍tsaना.कोहीany, someone, somebody
2व्‍यक्ति
साक्‌टिङ्‌राक्‌sak‌ʈiŋ‌rak‌ना.सिउडीcactus
साक्‍टुन्‌sak‍ʈun‌ना.न गोड (धान बाली अन्य)3.3.4.4रोक्‍नु
साक्‍पाsak‍paना.बाँसbamboo
1.5.2झाडी, पोथ्रापोथ्री1.2.1.6जङ्‌गल, घाँसे मैदान, मरुभूमि5.4.4दाँतलाई ध्‍यान राख्‍नु
साक्‍पाराॽवाsak‍paraʔwaना.बाँस पाते झार
साक्‍माsak‍maक्रि.गोड्‍नुto take out weeds from the ground, to weed and dig round plants
6.2.1.1.1धान उत्पादन6.2.1.6फूल उमार्नु
सागाsagaना.सागgreens, vegetable (s)
5.2.3.1.4पातहरूबाट खाना
सागापाटाsagapaʈaना.1सागपातvegetables
5.2.3.4तयारी खाना
2सागgreens, vegetable (s)
6.2.1.3सब्‍जी उमार्नु
साङाsaŋaप्रश्‍न.वा.कसले3.4.1.1.6सन्‍तोष
साङ्‌saŋ‌सं.आठeight
8.1.1.1मूलभूत अङ्कहरू
साङ्‌काsaŋ‌kaना.शंकाdoubt
साङ्‌का खुमाsaŋ‌ka kʰumaक्रि. प.शंका लिनु4.7.5.2शङ्का गर्नु