5. Daily life

आइबोaiboना.आँपmango
1.5.1रूख1ब्रह्माण्ड, सिर्जना5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना6.2.1.4फल फलाउनु
आक्‍माak‍maक्रि.चिल्‍नुsting, prick
5दैनिक जीवन5.2.2.1टोक्‍नु, चपाउनु
आक्‌मिक्‌ak‌mik‌ना.1कोका5.1.2घरायसी सजावटहरू2तान बुन्‍दा प्रयोग हुने साधनाa device to pass the thread while making cloth in a loom
आग्‍माag‍maक्रि.1फोड्‍नुbreak5दैनिक जीवन2चर्किनुcrack
पाङ्‌ छिरुवाट्‌ङिना गारो आग्‍मा ठालाङ्‌ चोगुए॥घर पछाडिको गारो चर्किन थाल्‍यो।1.1.3.8खडेरी
3फुट्‍नुto break, to crack, to explode, to burst out, to separate, to have dissension or dispute, to be perforated
आङा ओसेन्‌ लेन्‍ना एडोक्‌ पाङ्‌ लेङ्‌डुङ्‌ना हाट्‌लेलोक्‌ हिॽवाङा आग्‍मा उटुम्‌ चोगुए॥मैले हिजो दिनमा मात्रै घर लिपेको थिएँ अहिले देखि नै फुट्‌नु थाल्‍यो।7.8.2चर्किनु
आङ्‌गुठिaŋ‌guʈʰiना.1औँठीring
5.4.1गहना2.6.1.2विहे
2अँगुठीfinger-ring
5.4.1गहना
आङ्‌गुलिक्‌ येप्‍माaŋ‌gulik‌ jep‍maक्रि. प.औँला टेक्‍नु5.2.2.1टोक्‍नु, चपाउनु
आङ्‌माaŋ‌maक्रि.1उखेल्‍नुto pull up, to tear up by the roots, to uproot
चामा लालिक्‌ आङ्‌मा खेरोक्‌ युङ्‌ग्‍वा॥धानको बिउ उखेल्‍नु त्‍यति कै छ।5दैनिक जीवन6.2.4.2वनस्‍पतिहरू उखेल्‍नु
2ढल्‍नुto fall down, to lie down, to decline
3.5.4.6मौखिक परम्‍परा
3सहनुto bear, to tolerate, to endure, to suffer, to have patience, to put up with
ना ओओङा आड्‌डिक्‌ ठेना याङ्‌छामा आङ्‌मा आङ्‌डुए॥यो बालकले अति ठूलो दुःख सहनु सहायो।3.4.1.2.1आराम7.2.1.5.1चिप्‍लनु3.2.5.1.1भरोसा4.3.1.5धैर्यवान
4उखेलिनुto be pulled up, to be torn up by the roots, to be uprooted
चिप्‍चोबा उभुङ्‌मा आङ्‌माडोक्‌ कोन्‍नेट्‌नि आप्‍पे आङ्‌सा खाडे॥उतिसको बोट उखेल्‍नु नै परेन आफै उखेलिएर गयो।3.5.4.6मौखिक परम्‍परा7.2.2.5.1झर्नु
आँटाãʈaना.सरिफाcustard apple5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना
आप्‍पे लिमाap‍pe limaक्रि. प.अलग हुनुओचाफेन्‍ना ओचाट्‌लालोक्ना याप्‌मिलाम्‍मा आप्‍पे लिमा कोन्‌युक्‌॥खराब आचारण भएको मानिसबाट अलग हुनु पर्छ।4.2.1.6सहभागी हुनु5.9बस्‍नु, रहनु
आप्‍फाap‍pʰaना.1दराजrack, cupboard
5.1.1फर्निचर (सज्जा सामग्रीहरू)
2टाँसी
आप्‍माap‍maक्रि.1हान्‍नुto hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
फिट्‌काउलिङा कुप्‌येट्‌ना वा आप्‍मा लिनिना॥गुलेलीले ओथारोमा भएको कुरालाई हान्‍नु हुँदैन।7.3.1.1फ्‍याँक्‍नु3.2.2.6महशुस गर्नु
2आउनुto come
खान्‌ पाङ्‌डाड्‌बा चोक्‍ङा आप्‍मा कोन्‌यक्‌॥तपाई पितृ पूजा गर्न आउनु पर्छ।5दैनिक जीवन
3ल्याउनुto bring, to fetch
भिरगाउङिना साम्‍बोक्‌ बिबारेङे छोङ्‌सिङा आप्‍मा कोन्‌युक्‌॥भिरगाउँको कोदो बिहिबार हाटमा बेच्‍न ल्‍याउनु पर्छ।7.3.3कतै लानु
आम्‍बुवाam‍buwaना.चमेरोbat
5.2.3.2पशुबाट खाना
आम्‍माam‍maक्रि.1सेक्‍नुto cook in oven, to bake, to roast, foment
1.3.3.1सुक्‍खा7.2.1.1.3उफ्रनु1.1.1सूर्य
2सेकाउनुto apply warmth and moisture to (a part of the body) to foment, to bake
लाङ्‌ होमे भोने मुक्‌ङि क्‍या नेक्‍सा मिहिङि आम्‍मा कोन्‌युक्‌॥खुट्‍टा सुनियो भने हातमा तेल लगाउँदै आगोमा सेकाउनु पर्छ।5.2.1.1खाना पकाउने विधिहरू
3हाम फाल्‍नु7.2.1.1.3उफ्रनु4.2.6.1खेल7.1चाल, भाव7.2.1.1.1कुद्‌नु4उफ्रिनुयाक्‍ठेरेक्लाम्‍मा यो होङ्‌ङि आम्‍मा लिनिना॥भिरबाट तल खोलामा उफ्रिनु हुँदैन।7.7.1हिर्काउनु, प्रहार गर्नु5उफ्रनुto jump, to spring, to hop, to leap
1.6.4.1जनावर हलचल
आरावाarawaना.1साँधेको अचारseasoned pickle5.2खाना2सलाद5.2.3खानाको प्रकार
आरिariना.भकिम्‍लोkind of plant (used for keeping pickles, etc.)5.2.3.1वनस्‍पतिहरूबाट खाना5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना
आरुaruवि.अरूother, another, other
, other, more, additional, other, another, more, further
5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना
आस्‍टाकोट्‌as‍ʈakoʈ‌ना.इस्‍टकोटhalf coat5.3.2महिलाहरूको लुगाफाटा
आहाराaharaना.चारोfood5.2खाना
इङाiŋaना.जाँडspirituous liquor made from fermented rice type of beer, fermented wine
5.2.2.2भोजन5.2.2.3भोज5.2.3.7मादक पर्दाथहरू5.2खाना5.2.3.3.4मर्चा, खमिर
इङा ठुक्‍माiŋaʈʰuk‍maक्रि.जाँड पकाउनुto make wine, beer, liquor5.2.2.7पिउनु
इङा ठुङ्‌माiŋaʈʰuŋ‌maक्रि.1जाँड खानुto drink wine, beer, liquor5.2.2.7पिउनु2जाँड पिउनु5.2.3.6पेयपदार्थहरू5.2.2.7पिउनु
आयाबाajabaना.टिमुरkind of hot spice (like black pepper)
5.2.3.3.3मसला
इङाडाम्‌iŋaɖam‌ना.भट्‍टी पसलwine shop; beer shop6.8.4.2बेच्‍नु5.2.3.7.1मादक पर्दाथ बनाउने काम
इन्‍माin‍maक्रि.1ठेल्‍नुto push, to shove, to elbow
5दैनिक जीवन7.3.2.9घचेट्‌नु, ठेल्‍नु
2किन्‍नुto buy, to purchase
पाङ्‌ चोक्‍मा स्‍वाँरा इन्‍मा कोन्‌युक्‌॥घर बनाउनु जग्‍गा किन्‍नु पर्छ।6.8.4.1किन्‍नु7.3.2.9घचेट्‌नु, ठेल्‍नु6.9.2परिश्रम
3धकेल्‍नुto push, to press forward, to shove
आनि नुङ्‌ना ओठेगा याप्‌मिचि इन्‍मा लिनिना॥हामी भन्‍दा ठूला मानिसहरूलाई घचेट्‌नु/धकेल्‍नु हुँदैन।7.7.4थिच्‍नु
4घचेट्‍नुto push, to shove, to move forward by pushing
7.2.2.5.1झर्नु
इन्ल्‍वाट्‌inl‍waʈ‌ना.चिउरीkind of plant from which fiber is obtained, Sterculia coxinia, its fruit
1.5.1रूख5.2.3.1.2फलफूलबाट खाना6.2.1.4फल फलाउनु
  • Page 1 of 23
  • ...
  • 23