आकिaki1प्रश्‍न.वा.कतिhow much, how many
एलाह! चोमोलोङ्‌मा आकि ओचेट्‌नुना॥अहो!सगरमाथा कति राम्रो छ।6.8.4.3मोल राख्‍नु3.5.3भाषा8.1परिमाण
2क्रि.वि.कस्‍तोof what kind, like what
ना मेन्‍झेमाउङ्‌ आकि पाराना रैछो॥यी स्‍त्री कस्‍तो खालकी रहे छिन्‌।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *