आक्‍खेरिak‍kʰeri1क्रि.वि.आखिरlast, final, latter, finally, eventually, at last, at length, in the long run, want, need
काम्प्‍युटर चाहाबा लिनिनानुङ्‌ इन्‍नेट्‌निङ्‌ आक्‍खेरि चाहाबा लिना रैछौ॥कम्‍प्‍युटर चाहिँदैन भनेर किनिन आखिर चाहिने रहेछ।8.4.5.1.4अन्‍तिम
2वि.अप्‍ठयारोओफाबामेङा हाट्‌ले आङा आक्‍खेरिङि ठाइसाङे॥पैसा नभएर आज म अप्‍ठयारोमा परेको छु।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *