पिङ्‌ना [piŋ‌na] वि. 1हरियो green, the green colour
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग.)
2नीलो blue, azure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *