फुङ्‌जोम्‌ लिमा [pʰuŋ‌dzom‌ lima] क्रि. प. थुप्रो हुनु (sem. domains: 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *