भेट्‌लोक्‌ [bʰeʈ‌lok‌] वि. 1खुकुलो loose, not tight
(sem. domains: 7.3.4.4 - अँठ्याउनु, 8.3.1.6.3 - खुकुलो.)
2भुँडी भ्यात्‍त बहिरा निस्‍कनु (sem. domains: 8.3.1.6.3 - खुकुलो.) 3फितलो breakable, fragile
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *