सुना [suna] ना. अमिलो sour, citron, vinegar
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *