भोगेमाला [bʰogemala] ना. धागोबाट बनेको माला विशेष गरि केटाले लगाउने garland (sem. domains: 5.4.1 - गहना.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *