Body Parts

रिङ्‌ङि/शरीरका अङ्गहरू/BODY PARTS

ATHPAHARIYA

NEPALI

ENGLISH

आङ्‌गुलि औंला finger
उइछा याङ्‌ढाङ्‌ पाठेघर uterus
एक्चुरिक्‌ ढाड backside
ओहोॽवा छाला skin
काकाला गाला check
केङ्‌ दाँत teeth
केङ्‌जुरेक्‌ दारा
खिङ्‌ पित्त liver
खेक्‌ मुटु heart
खेङ्‌मुक्‌ कुहिनो elbow
चुचु/ले तुरी penis
चुचुरुङ्‌मा टुप्पि top of hair on the head
छेप्माबुङ्‌ पिसाब थैलो bladder
छोक्मासिक्‌ नङ्‌ fingernail
टुम्भुट्‌ घुँडा knee
टेहेक्‌ टाउको head
ठोॽवारिक्‌ घाँटी neck
नाभाक्‌ अनुहार face
नाभु नाक nose
नाम्डाङ्‌ निधार forehead/skull
निङ्‌घिरिक्‌ नाइटो navel
नुभेक्‌ कान ear
पिम्‌ करङ्‌ rib
फाक्टाङ्‌ काँध shoulder
फिला तिघ्रा thigh
फ्याक्‌ केश hair
माभोक्‌ भुँडी belly, stomach
मिक्‌ आँखा eye
मिक्फुङ्‌ परेला eyebrow
मुक्‌ हात hand
मेढोक्‌ चाक, पिँध buttock
मेलाक्‌ पुच्छर tail
याडुमारि चिउँडो chin
यासि मुख mouth
लाङ्‌ खुट्टा foot
लुक्मा फोक्सो lungs
लेकुम्मा काखी armpit
लेक्फा जिब्रो tongue
सा मासु flesh
साङ्‌मारिक्‌ गला, कण्ठ throat
सारुॽवा हाड bone
से योनी vagina
सोगामुङ्‌ रौं hair (on the hand)
हामाराक्‌ बुद्धि बङ्‌गारो molar, wisdom teeth
हिडुॽवा आन्द्रा intestine
हेलिक्‌ रगत blood