Kinship

छोङ्बाचिगा/साइनो/Kinship term

ATHPAHARIYA NEPALI ENGLISH
ओओ बालक child
ओहेम्बेलेॽवा शिशु baby/infant
कायाप्मा तरुनी young lady/female lover
गोङ्‌बा मामा uncle (mother’s brother)
गोङ्‌मा माइज्यू aunt (mother’s brother wife)
गोङ्‌मा सानी आमा/ठूली आमा step mother
छा छोरा/छोरी children
छालेट्‌ सन्तान children/descendant
छिछिम्‌ काकी aunt
जाङोइ ज्वाइँ son-in-law
जाहान परिवार family
झान्झा भाइ/बहिनी joiner brother/sister
झिन्‍झि फुपु father’s sister
टालिबाङ्‌/पाङ्‌डाङ्‌बा श्रीमान husband
टालिमाङ्‌/पाङ्‌डाङ्‌मा श्रीमती wife
टुडुबा हजुरबा grandfather
टुडुमा हजुरमा grandmother
टुबाठेबा पुर्खा ancestor
ठाङ्‌बेन्‌ तन्नेरी young/male lover
नाक्पा भतिजा nephew
नाक्मा भतिजी niece
नाना दिदी sister
नाम्बा ससुरा parents-in-law
नाम्मा सासू  
नुनुगु फुपाजु father’s sister husband
पाङ्‌लुमेट्‌ बुहारी daughter-in-law
पाबा पिता father
पुङ्‌ला वंश clan
भाम्बाङ्‌ काका uncle
भुम्बु दाजु elder brother
मामा आमा mother
मेन्झेमा केटी girl
मोटेङ्‌ भाउजू brother’s wife
मोटेङ्‌बा देवर/सोल्टा  
मोटेङ्‌मा नन्द/सोल्टिनी  
याङ्‌मेन्‌ नाती/नातिनी grandchild
याङ्‌मेन्‌केप्छे पनाति/पनातिनी great grandchild
येम्बेछा केटा boy
रिछाबा सम्धि  
रिछामा सम्धिनी