आठपहरिया - नेपाली - अङ्ग्रेजी शब्दकोश

संग्रहकर्ता

धन बहादुर किम्दाङ् (डेबिड)

© २०१५ SIL International®
प्रकाशक:
Webonary.org
SIL International®

sil

यो आठपहरिया - नेपाली - अङ्ग्रेजी लाई धन बहादुर किम्दाङ् (डेबिड) (संस्करण २०७२ बि.सं.) भन्‍न सकिन्छ। Athpahariya – Nepali – English Dictionary. SIL International.