श्रेय र कृतज्ञता

 

शब्द संकलनकर्ताहरू तथा सम्पादन मण्डल:
श्री प्रेम बहादुर किम्‍दाङ्‌ -भिरगाउँ गा. वि. वाड नं.-६ धनकुटा
श्री खग्रेन्‍द्र किम्‍दाङ्‌ -भिरगाउँ गा. वि. वाड नं.-४ धनकुटा
श्रीमती मोहन कुमारी चारिङ्‌मे -धनकुटा नगरपालिका साङ्टाङ्-८
श्री देवराज आठपहरिया छिट्लिङ्गे -धनकुटा नगरपालिका-२ लाकुरे
श्री मानुभक्ता चारिङ्‌मे -धनकुटा नगरपालिका साङ्टाङ्-८
श्रीमती जहानस्‍वरी छिट्‌लिङ्‌गे -धनकुटा नगरपालिका याक्टे-९
श्री सन्जिव आठपहरिया होम्बारक् -धनकुटा नगर पालिका-७
सुश्री मन कुमारी छिट्‌लिङ्‌गे -धनकुटा नगरपालिका-९ याक्टे
सुश्री आसा किम्‍दाङ्‌ -धनकुटा नगरपालिका-४, छारागाउँ
श्री धन बहादुर किम्दाङ् -भीरगाउँ-४ धनकुटा
श्री जगत बहादुर किम्‍दाङ् -भिरगाउँ गा. वि. स. वाड नं.-६, धनकुटा