Search results for "व्‍यक्तित्‍व"

मिचेक्मुनुम्‌ [mitsekmunum‌] क्रि. नबोलि (sem. domains: 3.4.1.2.1 - आराम, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

मोम्‍मासिमा [mom‍masima] क्रि. प. 1लाज मान्‍नु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.) 2लजाउनु to wear shame, to be ashamed, to feel shame, to be abashed, to be shy
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

याप्मा चेक्ना [japma tsekna] क्रि.वि. 1बोलक्‍कड good-speaking, expert in speaking, talkative
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
2धेरै बोल्‍ने
Comments (0)

 

Comments (0)

 

लाप्‍गालाप् [lap‍galap] ना. हातेमालो, एक अर्कामा समाउनु विशेष hand in hand (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

लेम्‍गालेम्‌ [lem‍galem‌] ना. कुट कुट (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

लोमाजामा [lomadzama] क्रि. प. 1भनि खानु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2कुरा काट्‍नु (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.) 3भनि खानु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.)
Comments (0)

 

वायाङ्‌ [wajaŋ‌] ना. 1कुखुराको फूल पार्ने गुँड nest of hen (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.) 2खोलेसो (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

वालोङ्‌ढाङ्‌ [waloŋ‌ɖʰaŋ‌] ना. कुखुराको खोर hen's cage (sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

सिरगुप्‌ [sirʌgup‌] ना. कसिनु to gird up one's loins, to be ready
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

स्‍वाक्‌ [s‍wak‌] वि. 1शान्त quiet, calm, serene, peaceful, motionless
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 1.1.3.1 - बतास.)
2सुनसान lonely place, peace and quiet, lonely, solitary, silent
(sem. domains: 1.3.2.5 - शान्त, उछ्रिङ्खल.)
3चुप चाप silent, quiet, silently, complete silence
(sem. domains: 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व.)
Comments (0)

 

हाप्‍मा [hap‍ma] क्रि. 1रुनु to cry, to weep
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2बाल्‍नु to burn, to kindle, to light
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 8.1.6.2 - टुक्रा, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

हेप्‍मा [hep‍ma] क्रि. 1फुट्‍नु to break, to crack, to explode, to burst out, to separate
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2 - खानु, 4.3.4.2.1 - बाधा दिनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.2.5 - भाग, 1.6.3.1 - अण्‍डा, 3.2 - सोच्‍नु.)
2फुटाउनु to break, to cleave, to burst
टाबे आरिचि हेप्‍मा लिनिना॥ भाँडाकुँडा फुटाउनु हुँदैन। (sem. domains: 6.2.2.2 - खेत जोत्‍नु, 1.1.3.1 - बतास.)
3अड्‍किनु to stick, come to a stop, be held up, jam (sem. domains: 8.4.5.3.4 - ढिलाइ.) 4चर्किनु to crack (sem. domains: 7.8.2 - चर्किनु.) 5अडिनु to stop, to halt, to stand still
(sem. domains: 7.5.4.2 - गाँठो पार्नु.)
6रोक्‍नु to stop, to cease, to hold back, to bring to halt, to prevent, to hinder, to obstruct, to impede, to restrain
7रोकिनु to be stopped, to be prevented
आम्‍भाङ्‌चि काठमान्‍डौलाम्‍मा ओआबा गेट्‌टालोक्‌ बान्‍दा लिसाउङ्‌ लाम्‍बोङिडोक्‌ ओहेप्‍टे॥ काकाहरू काठमाण्‍डौं‍बाट आउँदा आउँदै बन्‍द भएकोले बाटोमा नै रोकिनु भयो।
Comments (0)

 

  • Page 2 of 2
  • <
  • 1
  • 2